Üdvözöljük a

MEGHOSSZABBÍTOTT beadási határidő! Tanulószerződéses tanácsadó munkatársat keresünk | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

MEGHOSSZABBÍTOTT beadási határidő! Tanulószerződéses tanácsadó munkatársat keresünk

Szerző: Vathy Szonja | 2018. január 2.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársat(kat) keres tanulószerződéses tanácsadó munkakörbe.

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

munkatársakat keres tanulószerződéses tanácsadó munkakörbe.

 

A munkakör azonnali kezdéssel is betölthető.

A hirdetmény megjelenésének időpontja 2018. január 02., 2018. január 11.; 2018.01.31., illetve 2018. február 15.

A hirdetmény a www.fmkik.hu honlapon kerül megjelentetésre.

 

Beadási határidő: folyamatos, illetve a beadásra meghosszabbított határidő 2018. február 28. (szerda)

 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy alkalmas pályázó személy esetén, a határidő lejárta előtt is munkaviszonyt létesítsen.

 

Az FMKIK tanulószerződéses tanácsadó munkakörbe munkatársat(kat) keres.

Az FMKIK az MT hatálya alá tartozó munkáltató.

 

Elvárás:

 • Felsőfokú végzettség (igazoltan)
 • Szakképzéssel és felnőttképzéssel kapcsolatos jogszabályismeret
 • Gazdasági kamarákról szóló törvény ismerete (1999. évi CXXI. törvény A gazdasági kamarákról)
 • Agrárkamarai törvény ismerete (2012. évi CXXVI. törvény a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról)
 • Saját tulajdonú gépkocsi használat

Fő feladatok:

 • A tanulók gyakorlati képzésével összefüggő feladatok ellátása;
 • Tanulók gyakorlati képzésével foglalkozó gazdálkodó szervezetekkel rendszeres együttműködés, képzőhely látogatás és tanácsadás; új képzőhelyek keresése, gazdálkodók bevonása, ösztönzése a tanulók gyakorlati foglalkoztatására;
 • A tanulószerződések intézményrendszerének működtetése;
 • A duális képzés kamarai garanciavállalás intézményrendszerének bevezetésében és működtetésében való aktív közreműködés;
 • Egyéb szakképzéshez kapcsolódó feladatokban való közreműködés;
 • A munkaköri feladatokhoz kapcsolódó adminisztráció, elektronikus adatfeldolgozás.

Előnyt jelent:

 • Oktatásban, szakképzésben szerzett gyakorlat

További elvárás:

 • MS Office professzionális ismerete
 • Átlagon felüli kapcsolatteremtő- és kommunikációs készség
 • Rugalmasság, precizitás
 • „B” kategóriás jogosítvány

A munkakörhöz kapcsolódó pályázati anyagban az alábbi dokumentumok megküldését kérjük:

 1. Motivációs levél
 2. Fényképpel ellátott önéletrajz és bizonyítvány másolatok
 3. A jövendőbeli munkaköri feladatokra vonatkozó szakmai koncepció
 4. Adatvédelmi és adatkezelési előírások betartása miatt kérjük az önéletrajzra ráírni: Pályázói nyilatkozat: „Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az álláspályázat elbírálása céljára kezelje és tárolja a pályázatban megadott személyes adataimat.”

Felhívjuk a pályázó szíves figyelmét arra, hogy ezen hozzájáruló nyilatkozat hiányában a pályázat érvénytelennek minősül, így azt elbírálni nem áll módunkban.

A munkakör betöltéséhez fentiekben kért dokumentumokat zárt borítékban kérjük beadni/beküldeni, melyen kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: FMKIK tanulószerződéses tanácsadó (tanulószerződéses tanácsadó) munkakör. A beadás történhet személyesen a Gazdaság Házában; cím: FMKIK 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.; illetőleg postai úton az FMKIK részére címezve. Beadás határideje személyesen 2018. február 28. (szerda) 15.00 óra, illetőlegpostai úton legkésőbb 2018. február 28-i postabélyegzővel ellátva. Cím: FMKIK 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

 

A munkatársi kiválasztás támogatása érdekében e-mail címes elérhetőséget kérünk a pályázati anyagban feltüntetni. Csak a munkakör betöltéséhez előírt, teljes körűen benyújtott pályázatok kerülnek értékelésre. Kérjük a tisztelt pályázókat, hogy a fentebb felsorolt, kötelezően benyújtandó három dokumentumot (adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot is az önéletrajz végén) nyomtatott formában, aláírva szíveskedjenek címünkre eljuttatni. Az álláshirdetésre beadott pályázati dokumentációt nem áll módunkban visszaszolgáltatni.

 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy alkalmas pályázó személy esetén, a határidő lejárta előtt is munkaviszonyt létesítsen. A munkáltatónak jogában áll a hirdetést ismételten megjelentetni.A képzési tanácsadó foglalkoztatása a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a szakképzési feladatok ellátására létrejött támogatási szerződés alapján valósul meg.

A munkáltatónak jogában áll a hirdetést ismételten megjelentetni.