Üdvözöljük a

Több tízmilliárdos összegben indulnak innovációs pályázatok | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Több tízmilliárdos összegben indulnak innovációs pályázatok

Várhatóan május 20-án jelenik meg a "Piacvezérelt KFI" pályázat. Érdemes időben felkészülni, megismerni a kiírást.

A pályázati felhívási tervezet szerint a 45 milliárd forintos keret úgy oszlik meg, hogy az "A" alprogram esetén 24 milliárd forint, a "B" alprogram esetén 21 milliárd forint a forrás.

 

Az "A" alprogram lényege: A vállalkozások önállóan, vagy konzorciumban partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.

 

A "B" alprogram lényege: A vállalkozások konzorciumban megvalósított KFI projektjeik támogatása, melyhez konzorciumi tagként bevonhatnak felsőoktatási intézményeket, kutató-tudásközvetítő szervezeteket is. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.

 

Önállóan támogatható tevékenységként csak kísérleti fejlesztést lehet megjelölni, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségének legalább 50%-át. Önállóan nem támogatható tevékenységek közé számos tevékenység befér: alkalmazott (ipari) kutatás, Eljárási és szervezési innováció, Eszközbeszerzés, A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések, Immateriális javak beszerzése, Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás), Projekt koordinációs tevékenység, Közbeszerzési tevékenység, Piacra jutási tevékenység, Iparjogvédelmi tevékenység.

 

A támogatásban részesülő támogatási kérelmek várható száma 150-170 darab. Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege az "A" alprogramban minimum 50 millió Ft önállóan benyújtott támogatási kérelem esetén, illetve minimum 150 millió Ft konzorcium esetén és maximum 500 millió Ft (önállóan benyújtott támogatási kérelem és konzorcium esetén egyaránt). A "B" alprogramban minimum 500 millió Ft és maximum 1.000 millió Ft.

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az "A" alprogram esetén minimum 24 - maximum 36 hónap, a "B" alprogram esetén minimum 36 - maximum 48 hónap.