Üdvözöljük a

Tájékoztató a gyakorlati oktató személyi feltételeinek változásáról | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Tájékoztató a gyakorlati oktató személyi feltételeinek változásáról

2018. augusztus 6.

2018. január 1. naptól hatályos szakképzési törvény a gyakorlati oktatókra vonatkozó személyi feltételeknek való megfelelés lehetőségeit bővítette, megjelent a kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga fogalma.

A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki

 • megfelelő szakirányú szakképesítéssel és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
 • rendelkezik kamarai gyakorlati oktatói vizsga letételét igazoló tanúsítvánnyal,
 • büntetlen előéletű, és
 • nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

Gyakorlati oktatóként elsősorban a szakoktatói képesítéssel rendelkező személyt kell alkalmazni.

 

Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga megszerzése alól az a gyakorlati oktató, aki

 • azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, szakirányú mestervizsgával rendelkezik,
 • az oktatott, állam által elismert
  • szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy
  • szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik,
  • a Vendéglátóipar ágazatba tartozó szakképesítést olyan gyakorlati képzőhelyen oktatja, amely – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott – vendéglátóipari egységben folytat gyakorlati képzést, vagy
  • a hatvanadik életévét betöltötte.

Azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a mestervizsga követelményeit a szakképesítésért felelős miniszter nem adta ki, a gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként 2019. szeptember 1-jéig olyan személy is részt vehet, aki kamarai gyakorlati oktatói vizsgával nem rendelkezik, de az egyéb követelményeknek (rendelkezik a megfelelő szakirányú szakképesítéssel, büntetlen előéletű, nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt) megfelel.

Amennyiben új mestervizsga-követelmény rendelet jelenik meg, teljesítettnek kell tekinteni a mestervizsga letételének követelményét, ha a gyakorlati oktató az új mestervizsga - követelmény rendeletben történő megjelenésének tárgyévét követő év szeptemberének első napjáig megkezdi a gazdasági kamara által szervezett mesterképzést, és az egyéb követelményeknek (rendelkezik a megfelelő szakirányú szakképesítés, büntetlen előéletű, nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt) megfelel.

 

kamarai gyakorlati oktatói képzés: az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzést folytató szervezetnél kötelező szakmai gyakorlatukat töltő tanulókkal gyakorlati oktatóként foglalkozó, meghatározott szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberek számára, a gazdasági kamara által szervezett képzés, mely sikeres vizsgát követően Tanúsítvány kiadásával zárul.

A tanulók gyakorlati képzéséhez és az oktatott szakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgára történő gyakorlati felkészítéséhez szükséges alapvető adminisztrációs, pedagógiai, szociálpszichológiai és kommunikációs ismereteket tartalmazó képzés.

Képzési- és vizsgakövetelményeit a gazdasági kamara kidolgozza, a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter hagyja jóvá, a vizsgát szintén a gazdasági kamara szervezi.

 

Forrás:  2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről