Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Duális képzőhelyek nyilvántartása, ellenőrzése

DUÁLIS KÉPZŐHELYEK NYILVÁNTARTÁSA, ELLENŐRZÉSE

 

2022. augusztus 31-ig tartó időszakban a gazdasági kamara feladata az, hogy felülvizsgálja a, korábban nyilvántartásba vett duális képzőhelyeknek a hatályos Szkt. szerinti jogszabályoknak való megfelelőségét. A korábbi nyilvántartásban szereplő duális képzőhelyeknek a szakmai oktatásban való részvételi jogosultsága 2022. augusztus 31-ig közhiteles hatósági nyilvántartásában szerepel. A kétéves időtartam elegendő felkészülési időt biztosít mind a duális képzőhelyeknek az Szkt. szerinti követelményeknek való megfelelésre.

A duális képzőhelyek nyilvántartása közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül, a nyilvántartásba vételi eljárás ingyenes.

A duális képzőhelyek nyilvántartása elérhető a www.isziir.hu nyilvános felületen.


Témakörök/Kérdések

Bekapcsolódás az új típusú duális képzésbe, Bekapcsolódás a kifutó gyakorlati képzésbe (OKJ szerinti szakképesítés oktatásába), Duális képzőhely vagyok, Felülvizsgálat, Minőségirányítás (KAMSZER), Képzési program, Finanszírozással kapcsolatos tudnivalók

Válaszok

https://dualis.mkik.hu/informaciok/vallalkozo 


A szakirányú oktatást folytatni szándékozó gazdálkodó szervezeteknek vagy képzőközpontoknak az eljárás a nyilvántartásba vételi eljárása kérelem benyújtásával indul, amelyet a területileg illetékes kamarának kell benyújtani.

A nyilvántartásba vételre az a területi gazdasági kamara illetékes, amelynek területén a duális képzőhely szakirányú oktatási célt szolgáló székhelye vagy telephelye van.

A nyilvántartásba-vételi kérelem nyomtatvány letölthető az alábbi linken, a dokumentumot papír alapon vagy elektronikusan, szkennelve kell megküldeni a kamarának.

https://fmkik.hu/szakkepzes-letoltheto-dokumentumok

A nyilvántartásba vétel miatt induló eljárás célja a helyszíni szemle során annak a megállapítása, hogy a gazdálkodó szervezet vagy képzőközpont megfelel-e jogszabályokban előírt feltételeknek, ezáltal a gazdálkodó szervezet/képzőközpont szakirányú oktatásra alkalmassá lesz nyilvánítva.

A kérelem beérkezését követően a nyilvántartást vezető szerv, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közigazgatási hatósági eljárás keretében győződik meg a szakirányú oktatáshoz szükséges feltételek meglétéről.

Az ellenőrzésben részt vevő kamarai és szakképző iskolai szakértők helyszíni szemle során ellenőrzik a jogszabályban rögzített feltételek meglétét.

A képzési és kimeneti követelmények és programtantervek itt elérhetők:

https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt


Képzési program

A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programmal, amely szakmánként, az adott szakma programtantervéhez igazodóan tartalmazza a duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket és ehhez kapcsolódóan az elméleti ismeretek, a felügyelet mellett és az önállóan végezhető gyakorlati feladatokat, továbbá a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait. A duális képzőhelynek ki kell dolgoznia a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelésére és minősítésére vonatkozó értékelési és minősítési kritériumokat. A képzési program kidolgozása a szakképző intézménnyel együttműködésben történik. a képzési és kimeneti követelményekben és a programtantervben foglalt tartalmi elemek alapján történik.

A képzési program célja:

Honnan? Bemeneti követelmények

Hogyan? Teljes tanítási, tanulási folyamat, képzési idő, módszerek, teljesítmény ellenőrzés és értékelés.

Mivel? Személyi és tárgyi feltételek.

Hová? Kimeneti követelmények, kompetenciák.


Minőségirányítási rendszer

Amennyiben a vállalkozás a szakmajegyzék szerinti szakirányú oktatásba kíván bekapcsolódni, a nyilvántartásba-vételi kérelemhez csatolni kell egy nyilatkozatot arról, milyen minőségirányítási rendszert működtet vagy tervez bevezetni, a dokumentumot 2022. augusztus 31-ig kell elkészíteni a duális képzőhelynek.

A Kamarai Minőségi Szempontrendszer elemei

Az ellenőrzést követően, a jogszabályi feltételeknek megfelelés esetén a területi kamara bejegyzi a szervezetet a duális képzőhelyek nyilvántartásába, melyről értesítést küld a duális képzőhelynek, ezzel egyidőben a közhiteles hatósági nyilvántartásába bejegyzi.

A nyilvántartásba vételnek meg kell előznie a szakképzési munkaszerződés megkötését, leghamarabb egyidejűleg kerülhet sor erre és a szakképzési munkaszerződés megkötésére.


NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI ELJÁRÁS FOLYAMATA

                    


A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást a duális képzőhely köteles a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamarának bejelenteni.

Az adatváltozásokat rögzítő formanyomtatvány itt elérhető:

https://fmkik.hu/szakkepzes-letoltheto-dokumentumok

 

Jogszabályok:

További részletek a duális képzéshez