Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Kamarai járványügyi kódex és intézkedési terv

2020. szeptember 30.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyfeleit, a Gazdaság Házába érkező vállalkozókat is érinti az FMKIK járványügyi kódex és intézkedési terve.  

A Gazdaság Házában az ügyfélfogadás folyamatos, a megszokott nyitvatartási időben várjuk az ügyfeleket. Kérjük Önöket a higiéniai előírásaink  betartására: az épületben maszk viselése kötelező, belépéskor nonkontaktos lázmérés történik, továbbá 1,5 méteres védőtávolság betartását és a kihelyezett kézfertőtlenítők használatát kérjük. 

A Járványügyi kódex és intézkedési terv elérhető az ALÁBBI LINKEN.

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által kiadott
JÁRVÁNYÜGYI KÓDEX ÉS INTÉZKEDÉSI TERV

A „COVID-19” globális humán járványt okozó vírus terjedése miatt kialakuló második járványhullámra történő felkészülés, a pandémiás tervek elkészítése, és a szükséges intézkedések meghozatala elengedhetetlen a világjárványra való gyors és hatékony reagáláshoz.
Az esetleges második járványhullám esetén a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának, mint köztestületi gazdasági kamarának biztosítania kell az alaprendeltetéséből adódó feladatait, a folyamatos működést; így az alkalmazottak egészségvédelme, valamint a járvány gazdasági és társadalmi negatív hatásainak csökkentése érdekében az alábbi kódexet és intézkedési tervet vezeti be a külső és belső kapcsolataiban.
Jelen járványügyi kódex tartalmazza a járványügy esetében szükséges kommunikációt, a munkavállalók és az ügyfelek tájékoztatását, és felkészítésük megszervezését.
Jelen kódexbe foglalt szabályokat a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közzéteszi az internetes honlapján, valamint a Gazdaság Háza épületének előterében is, illetve minden rendezvényre szóló meghívóban ügyféltájékoztatást nyújt a járványügyi előírásokról.


1./

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint gazdasági önkormányzat működése
Pandémia esetén, amikor a megbetegedési arány magas, a kamara folyamatos működésének biztosítása érdekében már időben bevezetett védőintézkedések alkalmazására került sor; nevezetesen:
- a fertőzések megfelelő korlátozó, illetve tiltó intézkedésekkel történő csökkentése, megakadályozása érdekében orrot és szájat eltakaró védőmaszk viselésével valamennyi épületbe belépő személy által;
- a Gazdaság Házába, valamint a kamara által külső helyszíneken szervezett programokra belépő valamennyi személy nonkontakt eszközzel történő testhőmérséklet mérése történik hiteles mérőeszköz használata által;
- a közösségi terekben a megfelelő, minimum 1,5 méteres távolság betartásával és antivirális fertőtlenítő szerek kihelyezésével és használatának megkövetelésével a közösségi terekben és a mosdókban egyaránt;
- az ügyfélterekbe belépő személyek számának csökkentésével, az ügyintéző szervezet munkatársainak plexi fallal történő elválasztásával, valamint szájmaszk viselésével gondoskodunk az ügyfelek és a munkatársak egészségének megőrzéséről lehető legnagyobb elővigyázatosság mellett;
- amennyiben lehetőség van rá, a fertőzések megelőzése, csökkentése érdekében online módon biztosítható értekezletek, megbeszélések, oktatások, csoportos rendezvények és ügyfelek fogadása is megoldott (megfelelő informatikai és szoftveres infrastruktúra rendelkezésre áll);
- a működés folyamatos biztosítása érdekében humán erőforrás biztosítási, épület üzemeltetési-karbantartási, valamint kommunikációs területen a kamara vezetése a veszély függvényében hoz döntést;
- minden esetben meghatározásra kerülnek azok munkakörök, azon munkahelyek, helyszínek, melyeket a pandémia során működtetni kell, illetőleg veszély esetén részben vagy egészben be kell zárni;
- a kamara vezetése gondoskodik a megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszerek biztosításáról és azok további folyamatos beszerzéséről.


2./

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Gazdaság Háza - ügyfélszolgálata, ügyfélfogadása és külső hatósági kapcsolattartása
A folyamatos ügyfélfogadás érdekében az üzembiztos működéshez/szolgáltatáshoz valamennyi adminisztráció, ügyiratkezelés, hatósági kapcsolattartás, pénzügyi menedzsment működése folyamatos, a szolgáltatásokat zavartalanul igyekszünk biztosítani, az erre vonatkozó ügyfélkezelési és ügyintézési rendet a kamara főtitkára külön utasításban határozza meg:
- A kamara működése folyamatosan biztosított az esetleges második járványhullám bekövetkezése esetén is, melynek érdekében olyan munkaszervezés lép életbe, hogy valamennyi kulcsfontosságú tevékenységet folytatni lehessen és az ehhez szükséges erőforrásokat a kamara biztosítja;
- amennyiben a pandémiás helyzet olyan súlyos méreteket ölt, hogy a személyes megjelenéssel járó munkavégzés aránytalan kockázatot jelent, úgy elrendelhető a kamara vezetése által bizonyos munkaköröknél a távmunka, mely esetben az otthoni munkavégzéshez szükséges infrastruktúra és a munkavállaló számára a munkakörének otthonról történő ellátásához a szükséges infrastruktúra biztosított;
- amennyiben utazási tilalom vagy korlátozás elrendeléséről döntenek az illetékes országos szervek, úgy a belföldi és a külföldi kiküldetések rendjéről a munkavállalók tekintetében a kamara vezetése dönt;
- a pandémiára vonatkozó kommunikácós stratégiát és célokat, amihez kommunikációs csatornák rendelkezésre állnak online felületeken: www.fmkik.hu, facebook oldal: facebook.com/kamarafejer, valamint a havonta megjelenő kamarai lapban, elektronikus és print formában (Gazdasági Kalauz);
- kommunikációt közvetlenül folytat a kamara járvány esetén a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatóval (üzemorvos), illetékes társadalombiztosítási hatósággal, népegészségügyi hatóságokkal, tisztifőorvossal, munkavédelmi feladatokat ellátó szakértővel, állami- és magánegészségügyi intézetekkel, valamint a helyi sajtó és média partnereivel;
- a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházába (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.) munkavégzés céljából a munkavégzés ideje alatt kizárólagosan az FMKIK Ügyintéző Szervezetének munkavállalói, továbbá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - Fejér megye területén foglalkoztatott - 4 munkavállalója (Országos Vállalkozói Mentorprogram, Modern Vállalkozások Programja és a Munkahelyi Képzések Támogatás Program), illetve egyeztetett időpontban külső megbízottak léphetnek be;
- a munkaszobákban kizárólag munkatársak tartózkodhatnak; ügyfélfogadás az erre kijelölt tárgyalókban és egyéb helyiségekben történik;
- az ügyfélfogadás céljából az épületbe belépő személyek/ügyfelek nonkontakt eszközzel történő testhőmérséklet mérése történik hiteles mérőeszköz használata által;
- az ügyfélfogadás céljából épületbe belépő személyek/ügyfelek a feladatuk ellátásához szükséges ideig tartózkodhatnak az épületben, kísérő személyzet jelenlétét kerülni kell;
- az ügyfélfogadás során a jelenlévők között legalább 1,5 méteres távolság biztosítása követelmény, ill. plexi fal is rendelkezésre áll; így az ügyfélfogadást ennek megfelelően kell megszervezni és bonyolítani;
- a kamara főtitkára a járványhelyzet súlyossága függvényében az épületbe történő belépést előzetes regisztrációhoz/időpont foglaláshoz kötheti; ez esetben az egyeztetett időpontot megelőző legfeljebb 5 perc időtartamban lehet az épületen belül várakozni, kérjük ennek szíves tudomásulvételét;
- amennyiben hatósági karantén elrendelésére kerül sor, bármely külső partner, ügyfél, vagy munkavállaló tekintetében, úgy a hatósági karantén hatálya alatt olyan személy sem léphet be a Gazdaság Háza ügyfélterébe, aki karantén-köteles személlyel közös háztartásban él; kérjük arra vonatkozó szíves tájékoztatását, amennyiben karantén-köteles személlyel él egy háztartásban, mivel ez felesleges kockázatvállalás lenne a személyes megjelenés pedig ilyen esetben helyettesíthető elektronikus vagy postai úttal;
- a kapcsolattartás formái a személyes megjelenésen kívül, történhet postai úton, iratok továbbítása által, valamint emailen elektronikus kapcsolattartás keretében;
- a papír alapon benyújtandó beadványokat elsősorban postai úton javasoljuk eljuttatni a kamara ügyintéző szervezetéhez, illetőleg az ügyfélszolgálaton a földszinten kihelyezett gyűjtőládákba kérjük elhelyezni;
- az iratkezelés alkalmával a személyesen megjelenő ügyfelekhez kötelező előírás, hogy kötelesek szájat és orrot eltakaró maszkot és lehetőség szerint kesztyűt viselni;
- ügyfélszolgálatra nyitva álló irodáink helyiségeiben gondoskodunk óránkénti fertőtlenítésről;
- amennyiben számítógép billentyűzete, vagy egyéb irat, iratmásolat érintése elengedhetetlen, úgy kérjük a kézfertőtlenítő használatát érintés előtt és azt követően is;
- a járvány terjedésének megelőzése érdekében a kamara valamennyi dolgozója és ügyfele köteles betartani és betartatni a védőeszközök viselésére vonatkozó és a higiéniai óvintézkedéseket;
- amennyiben felmerül annak valószínűsége, hogy a Gazdaság Házában valamely munkaszobában fertőzött személy tartózkodik, úgy az ügyfélfogadást meg kell szakítani, és elkülönített helyiségbe kell irányítani a személyt, hogy ott várakozzon, az illetékes egészségügyi hatóság értesítéséig;
- amennyiben bárminemű gyanú merül fel fertőzés kialakulásának vagy terjedésének tekintetében, úgy az illetékes egészségügyi hatóságot a kamara haladéktalanul értesíti és gondoskodik a megfelelő higiéniai és járványügyi fertőtlenítés elvégzéséről az egész épület, ill. annak érintett részei tekintetében.

3./ A Gazdaság Háza – 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. – épületébe külső rendezvények résztvevői részére kiadott szabályrendszer
- Külső szervező által a Gazdaság Házában, a kamara székházában kizárólag előzetes vezetői jóváhagyást követően kerülhet sor bárminemű rendezvényre. A szervező - előzetes időpont regisztráció és a résztvevői létszám megjelölésével - egyedi engedély iránti kérelmet kell címezzen a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarához.
- a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházába (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.) külső szervező által igénybe vett rendezvény helyszín céljából a rendezvény időtartama alatt kizárólagosan a szervező és a résztvevők, valamint – előzetes kamarai vezetői engedéllyel – erre a feladatra delegált munkaszervezethez tartozó alkalmazottak léphetnek be;
- a rendezvényen történő részvétel céljából épületbe belépő személyek a rendezvény időtartamáig tartózkodhatnak az épületben, kísérő személyzet jelenlétét kerülni kell, csak az előzetes részvételi szándékot jelző résztvevőkre vonatkozik a belépési engedély;
- a kamara főtitkára a járványhelyzet súlyossága függvényében az épületbe történő belépést előzetes regisztrációhoz/időpont foglaláshoz kötheti; ez esetben a rendezvény kezdetét megelőző legfeljebb 10 perc időtartamban lehet az épületen belül várakozni, kérjük ennek szíves tudomásulvételét;
- a Gazdaság Házába belépéskor és a rendezvénytermekben szájmaszk viselése kötelező, kerülni kell a kézfogást és a személyes érintéssel járó kontaktus valamennyi formáját;
- a jelenlévők között legalább 1,5 méteres távolság biztosítása követelmény, így az ülésrendet ennek megfelelően kell kialakítani és a résztvevők létszámát ennek megfelelően kell megszervezni és a programot bonyolítani;
- a külső szervező által megrendezett alkalmakra érkező, épületbe belépő személyek esetében valamennyi személy nonkontakt eszközzel történő testhőmérséklet mérése történik hiteles mérőeszköz használata által;
- a rendezvények antivirális fertőtlenítő szerek kihelyezésével és használatának megkövetelésével zajlanak a közösségi terekben és a mosdókban egyaránt;
- az itt fel nem sorolt esetekben minden külső szervező által a Gazdaság Házában megrendezett program tekintetében az 1. és 2. pontokban írt általános rendelkezések irányadók.
- Az Országos Vállalkozói Mentorprogram, beszállítói és külpiaci programjai és képzései – személyes megjelenéssel – a Gazdaság Házában megtarthatóak, és az 1. és 2. pontokban írt általános rendelkezések irányadók.
- Pályaorientációs rendezvények a Gazdaság Házában megtarthatóak, tanulók és pedagógusok részvételével, és az 1. és 2. pontokban írt általános rendelkezések irányadók.

Kérjük valamennyi Ügyfelünk és Partnerünk szíves együttműködését annak érdekében, hogy a járvány terjedését megfékezzük, valamennyi járványügyi szabálysértési eljárást megelőzzünk, ill. elkerüljünk. Erre tekintettel bízunk abban, hogy munkatársaink és az Önök saját védelme érdekében elfogadják az ügyfélfogadás kapcsán bevezetésre kerülő óvintézkedéseket és ennek fokozott betartására szóló esetleges helyszíni felhívást is egészségvédelmi óvintézkedésként értékelik.