Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Duális képzőhelyek nyilvántartásba vétele

Jogszabályi háttér:

 • a szakképzésről szóló 2019. év LXXX. törvény,
 • a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet.

 

A Szakképzés 4.0 stratégia egyik legfőbb szakmapolitikai célja, hogy a szakképzési rendszer minél jobban alkalmazkodjon a munkaerőpiac igényeihez. Ez úgy valósul meg, hogy a szakirányú oktatás, ezáltal az utánpótlás-nevelés elsődleges helyszínei a gazdálkodó szervezetek, melyek duális képzőhelyként működnek. Ezáltal munkahelyi körülmények között zajlik a szakmai gyakorlat megszerzése.

A szakképzési törvény értelmében a tanuló szakirányú oktatása azt követően kezdhető meg egy gazdálkodó szervezetnél, miután a területileg illetékes kamara nyilvántartásba vette a szervezet képzéssel érintett telephelyét. Csak a nyilvántartásba vételt követően kerülhet sor a szakképzési munkaszerződés megkötésére.

A duális képzőhelyek nyilvántartását az Szkt. 82. § (2) bek. alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti. A nyilvántartás publikus, a kamara elektronikus adatbázisában mindenki számára megtekinthető a www.isziir.hu oldalon (Duális képzőhelyek nyilvántartása): ISZIIR

 

Az eljárás menete

 1. Az eljárás egy írásbeli kérelem benyújtásával indul, amelyet a duális képzést szervező szervezet székhelye vagy telephelye szerinti illetékes területi kamarának kell benyújtani. Az eljárás célja annak megállapítása, hogy a kérelmet benyújtó gazdálkodó szervezetnél/képzőközpontnál biztosítottak-e az oktatás jogszabályokban előírt feltételei az adott szakmára vonatkozóan. Tehát az érintett telephely rendelkezik-e a vállalt szakma oktatásához szükséges eszközökkel, felszerelésekkel; foglalkoztat-e az érintett telephelyen olyan személyt, aki megfelelő szakirányú végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint működtet-e minőségirányítási rendszert.

            https://fmkik.hu/szakkepzes-letoltheto-dokumentumok

 1. A kérelemmel egyidejűleg szükséges a többi dokumentumot is benyújtani. Ehhez érdemes megkeresni a szakképző intézményt, illetve a gazdagsági kamarát. A kamara duális képzési tanácsadói széleskörű tájékoztatással segítik az előírásoknak való megfelelést.
 2. A benyújtott dokumentumok áttekintését követően kerül sor a helyszíni szemlére előzetesen egyeztetett időpontban. A kamara és az iskola által delegált egy-egy szakértő ellenőrzi és minősíti a helyszínen a fent megjelölt feltételek meglétét. A telephely felkészültségi szintjéről jegyzőkönyv készül. Hiányosság feltárása esetén hiánypótlásra felszólító végzés kerül kiadásra, majd ismétlő ellenőrzést kell lefolytatni. A hiánypótlási határidő a végzés kézhezvételétől számított 15 nap, eszközbeli hiányosság esetén 30 nap.
 3. A telephely megfelelősége esetén a kamara rögzíti a jegyzőkönyv adatait, és bejegyzi a szervezetet a duális képzőhelyek nyilvántartásába. Erről a gazdálkodó szervezetnek értesítést küld.

 

A duális képzőhellyel szemben előírt jogszabályi követelmények részletesen:

A szakirányú oktatás folytatásának feltétele, hogy a duális képző:

  • a programtanterv (PPT) alapján a szakképző intézménnyel együttműködve az adott szakma szakirányú oktatására kidolgozza saját képzési programját (KP),
  • a tanulókra vonatkozó értékelési és minősítési kritériumokat határozzon meg;
  • biztosítsa a tárgyi és személyi feltételeket;
  • alkalmazza a szakképző intézmény minőségirányítási rendszerét, vagy nyilatkozzon arról, hogy megfelel a gazdasági kamara által kidolgozott szempontrendszer (KAMSZER) minőségi követelményeinek. 

                      https://dualis.mkik.hu/hir/20

A telephelynek rendelkeznie kell az oktatni kívánt szakma megszerzéséhez szükséges tárgyi feltételekkel, eszközökkel. Ehhez segítség a https://ikk.hu/p/kkk-ptt oldalon található. Ezenkívül a munkahelynek meg kell felelnie a tűz-, baleset-, munka- és környezetvédelmi előírásoknak is.

 

A szakirányú oktatást végző személlyel szemben támasztott követelmények:

 • A duális képzőhelyen oktató az lehet, aki
  • cselekvőképes,
  • nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább ötéves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal és
  • kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezik.
 • Mentesül a kamarai gyakorlati oktatói vizsga letétele alól az, aki
  • szakirányú mestervizsgával rendelkezik,
  • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő
   • szakirányú felsőfokú szakképzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal,
   • felsőfokú végzettséggel, szakirányú középfokú szakképzettséggel és legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal vagy
   • az egészségügyi ágazat tekintetében egészségügyi gyakorlatvezető szakképesítéssel rendelkezik, vagy
  • a 60. életévét betöltötte.

 

A duális képzőhelyen oktatóként elsősorban a szakoktatói képesítéssel rendelkező személyt kell alkalmazni.

 

Kamarai nyilvántartásba vételi igény esetén benyújtandó, és a helyszíni szemle során ellenőrzött dokumentumok, eszközök listája:

 • nyilvántartásba vételi kérelem
 • Nyilatkozat a gazdálkodó szervezet minőségirányítási rendszeréről (MIR); meglévő MIR esetén a duális képzés folyamataira kiterjesztett minőségirányítási dokumentumok; a Kamarai Minőségi Szempontrendszer alkalmazása esetén a KAMSZER kidolgozott mellékletei;
 • a szervezet által az adott szakma oktatására kidolgozott képzési program (KP);
  • Az oktató szakmai végzettségét igazoló bizonyítványainak másolatai, nyilatkozata a cselekvőképességről és szakmai gyakorlati idejéről; valamint hatósági erkölcsi bizonyítványa (annak igazolására, hogy nem áll a szakirányú oktatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt); 
  • A tárgyi feltétel teljesüléséhez pl. érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálati jegyzőkönyv;
 • Más szakhatóságok által kiadott, jogszabályban előírt engedélyek:
  • telepengedély, ill. a bejelentését igazoló dokumentum (ha az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet alapján szükséges);
  • szakhatóság által kiadott engedély, miszerint a szervezet eleget tett bejelentési kötelezettségének;
  • ágazati képzőközpont esetén cégbírósági bejegyzés.

Előfordulhat olyan eset, hogy a duális képzőhely csak közreműködővel együtt alkalmas a szakirányú oktatás folytatására. Ebben az esetben a nyilvántartásba vételi eljárás először a közreműködő szervezetnél kerül lefolytatásra, majd második lépésben a szakképzési munkaszerződést kötni kívánó gazdálkodó szervezetnél.

A nyilvántartási rendszer karbantartása

Az adatokban bekövetkező változást, azok javítását, kiegészítését a duális képzőhely köteles a 15 napon belül a területi kamarának írásban bejelenteni. 

A duális képzőhely megszűnése esetén a területileg illetékes gazdasági kamara a duális képzőhelyet törli a nyilvántartásból.

 

Kamaránk duális képzési tanácsadói a nyilvántartásba vételi folyamat megvalósításában a képzők rendelkezésére állnak szóbeli és írásos tájékoztatókkal. Forduljanak hozzájuk bizalommal!

 

Kapcsolat: szakkepzes@fmkik.hu

Mátrahalmi Tibor, stratégiai koordinátor, duális képzési tanácsadó 06-22-510 331

Szurok-Bartyik Júlia Imola, duális képzési tanácsadó 06-22-510 329

Sági Erika, duális képzési tanácsadó 06-22-510 335

Stein-Biró Zsuzsanna, duális képzési tanácsadó  06-22-510 319

Ráczné Jakab Viktória duális képzési tanácsadó, mestervizsga referens 06-22-510 332

Szöllősi Ádám munkaerőpiaci referens/ISZIIR referens 06-22-510 347

 

Kapcsolódó honlapok:

https://ikk.hu/p/dualis-szakmai-oktatas

https://dualis.mkik.hu/informaciok/vallalkozo