Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Bemutatkozás

Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdaság szolgálatában

A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara az alábbi három cél mentén határozta meg stratégiáját:

 • Fejér vármegye gazdaságának fejlesztése;
 • a gazdaság általános érdekképviselete;
 • a kamara tagjainak szolgálata.
   

Székháza, a Gazdaság Háza biztos támpontot jelent a vármegye vállalkozói, vállalkozásai számára, találkozópont a gazdaság szereplői részére.

A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara brüsszeli hátterű, nemzetközi hálózat tagjaként üzletfejlesztési irodát – Enterprise Europe Network – működtet a Gazdaság Házában. A Közép-Dunántúli regionális iroda tevékeny szerepet vállal abban, hogy Fejér vármegye vállalkozásait az Unióval kapcsolatos információkkal ellássa, segítse külpiacra lépésüket.

Az Enterprise Europe Network Irodáról, szolgáltatásairól bővebben itt tájékozódhat: Enterprise Europe Network 

A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Fejér vármegye teljes gazdaságát kívánja képviselni, és tagságának szolgáltatást nyújtani. A kamara szolgáltatásait azonban azok a vállalkozások és vállalkozók is igénybe vehetik, akik nem tagjai az önkéntes tagságú kamarának.

A törvényben meghatározott alapszolgáltatásokon – tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés; pályázatfigyelés – kívül az alábbi szolgáltatásokkal várja ügyfeleit a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara:

 • Üzleti találkozó szervezése belföldön
 • Üzleti találkozó szervezése külföldön
 • Külföldi szakmai utak szervezése
 • Vállalkozások termékeinek megjelentetése hazai
  és külföldi kiállításokon
 • Külföldi üzleti ajánlatok közvetítése
 • Üzleti ajánlatok közvetítése belföldre
 • Hirdetés a Gazdasági Kalauzban
 • Hirdetés a kamarai Internet oldalon
 • Üzleti ajánlatok szemlézése, válogatása,
  továbbítása termék/szolgáltatás szerint
 • Üzleti ajánlatok közvetítése külföldre
 • Céginformációs anyag küldése KSZ irodák felé
 • Üzleti ajánlatok folyamatos szemlézése
 • Címszolgáltatás, céglisták kérése
 • Céginformáció
 • Belföldi piaci információk
 • Külföldi piaci információk
 • Információk kül- és belföldi kiállításokról
 • Cégbemutatók, kiállítások szervezése
 • Általános tájékoztatás, információnyújtás és tájékoztatás az
  Európai Unióról, EU-programokról
 • Vállalkozói klub igénybevétele
 • Ágazati klub estek szervezése

 

FMKIK filozófiája

A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara legyen a gazdasági önkormányzat működésének ideális megtestesítője és a tisztességes vállalkozói magatartás, mint érték közvetítője.

A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara legyen a térségben működő gazdálkodó szervezetek, az önkéntes kamarai tagok, a potenciális partnerek számára a legjobb választási lehetőség az érdekérvényesítési, érdekképviseleti feladatok ellátásában, a kamarai szolgáltatások biztosításában.

A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tevékenységéhez a szolgáltatói jellegű, vállalkozói szemléletű kamara biztosítson stabil hátteret, és mint érték terjesztése jelenjen meg a tisztességesen gondolkodó és működő vállalkozás.

 

FMKIK küldetése

A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a gazdálkodó szervezetek, a tagság érdekében, a tagság által működtetett szervezet, amely biztosítja érdekhordozóik gazdasági folyamatokra való ráhatását. Közvetít a makro-, és a mikro gazdasági környezetben az országos és a helyi gazdaságpolitika között a gazdálkodó szervezetek érdekeinek érvényesítéséért.

Érdekképviseleti munkája és szolgáltatási tevékenysége alapján feladatának tekinti a modern vállalkozási kultúra terjesztését, a fiatalok bevonását, tevékenységével támogatja, hogy a gazdálkodó szervezetek fejlődő, professzionális, innovatív, működőképes és megbízható szervezetek legyenek.

 

FMKIK jövőképe

A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a mindenkor hatályos kamarai törvényben és az egyéb jogszabályokban foglalt feladatai mellett meghatározó szereplője a térség gazdaságfejlesztésének. Az FMKIK – az Enterprise Europe Network hálózat tagjaként - elősegíti a külgazdasági kapcsolatok erősítését és az innovációs kultúra térnyerését.  Közreműködik a régió munkaerő vonzóképességének fejlesztésében a Kárpát-medencei gazdasági térség integrációja által.

Meghatározó érdekközvetítő és kapcsolatépítő szerepet tölt be a Közép-dunántúli régióban és tágabb gazdasági környezetében a fiatalok tudatos bevonásával, helyi és regionális vállalkozói közösségek létrehozásával.

Közreműködik a gazdaság igényeihez igazodó szakképzési rendszer, a duális képzés, a felnőttképzés fejlesztésében. Hozzájárul a jövő nemzedékének pályaorientációs sikeréhez, népszerűsíti a szakmák mestereit a gyakorlati oktatásban, a mestercím társadalmi, szakmai rangját erősíti.

A szolgáltatói jellegű, vállalkozói szemléletű kamara működését a korszerű módszertan, az innovációra és a fejlesztésre, a megújuló energia alkalmazására és a környezettudatos gondolkodás elősegítésére való törekvés, a Kiválóság Kultúra terjesztése és a minőség iránti elkötelezettség jellemzi.

 

A kereskedelmi és iparkamarák

 • képviselik az európai üzleti közösség általános érdekeit;
 • támogatják az üzleti élet fejlődését helyi és regionális szinten;
 • tanácsadó küldetést töltenek be az Állam és a közhivatalok felé;
 • elvégzik az Állam és a közhivatalok által kijelölt feladatokat;
 • a szolgáltatások széles választékát nyújtják az üzleti közösségnek, mint például: szakképzés, gazdasági információk, a kereskedelem és az együttműködés támogatása, infrastruktúra-fejlesztés és -menedzselés, segítségnyújtás a kereskedelmi viták rendezésében, az innováció támogatása, új technológiák és minőséggel kapcsolatos intézkedések, külföldi befektetések;
 • konzultációs fórumot biztosítanak a legkülönbözőbb méretű és bármely szektorban tevékenységet folytató vállalkozások számára;
 • széleskörű szervezeti, pénzügyi és működésbeli autonómiát élveznek;
 • vezető pozícióikat az összes gazdasági szektorból választott vállalkozók töltik be;
 • helyi és regionális szinten mélyen gyökerező hálózatot alkotnak, amely kiterjed Európára és a világ többi részére.

 

A kamara célja, hivatása és alapvető feladatai

 • A kamara célja a Gktv. szerinti köztestületi célokon túl a tagjai közötti olyan együttműködési lehetőségek megteremtése és fenntartása, amelyek az érdekazonosság alapján elősegítik, és folyamatosan biztosítják a magánszemélyek, a vállalkozók, a jogi személyek közötti közvetlen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat, valamint - a gazdasági érdekképviseleti szervezetekkel is összhangban - a kölcsönös érdeken alapuló együttműködést.
 • A kamara hivatása, hogy - a kamarai törvénynek és az alapszabálynak megfelelően - önkormányzati működésével előmozdítsa a gazdaság fejlődését és önszerveződését, teremtse meg és őrizze az üzleti forgalom tartós biztonságát, a piaci magatartás tisztességét és a gazdasági tevékenységet folytatók együttes érdekeinek érvényesülését.
 • A kamara szakmai, munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletet nem láthat el.

 

A kamara tagjai érdekében széleskörű érdekérvényesítő tevékenységet fejt ki:

 • Törvény kötelezi a kormányzatot és az önkormányzatokat, hogy a gazdaságot érintő jogszabályok, rendeletek megalkotása előtt kérjék ki a kamara véleményét.
 • A kamarák és a kamara tagjai is kezdeményezhetik jogszabályok módosítását, amennyiben azok a gazdálkodók nagyobb csoportjainak érdekeivel összhangban állnak.
 • Egyéb vállalkozói ügyekben a kamara szakmai segítséget nyújt.