Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA
Mesterképzés

Mesterképzés

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000243

FELHÍVÁS MESTERKÉPZÉSRE

 
Mesterképzésre várjuk olyan szakemberek jelentkezését, akik duális képzést folytató partnereink valamelyiknél tevékenykednek. Állami forrásból 20 szakember támogatott képzését tudjuk biztosítani, elsősorban autószerelő és villanyszerelő szakmákból. A feltételek változtak, a mesterképzés önköltsége 204.000 Ft/fő lett.
A mesterképzés és vizsga célja, hogy biztosítsa a magasabb szakmai színvonal elérésének lehetőségét, a tanulók képzéséhez szükséges, a kor követelményeinek megfelelő szakmai és pedagógiai ismereteket, valamint a vállalkozás indításához és sikeres működtetéséhez szükséges ismeretek elsajátítását, a vállalkozás létrehozásának lehetőségét a vonatkozó jogszabályok által meghatározott esetekben.
Tegyen eleget Ön is a magas szintű szakmai követelményeknek, és váljon szakmája MESTERÉVÉ!
A mesterképzések és vizsgák szervezése a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarához beérkezett jelentkezések ismeretében kerül elindításra. Egy-egy csoport indítását a jelentkezők száma határozza meg.
A jelentkezést a lakhely szerint illetékes kamaránál kell megtenni az erre a célra rendszeresített jelentkezési lapon, amely a kamara honlapjáról letölthető.

A mesterképzés és mestervizsga díja: 504.000, - Ft/fő (a mestervizsgára felkészítés és az első vizsga mindösszesen).
Támogatott összege: 300.000, - Ft/fő. Önrész 204.000, - Ft/fő, amit a jelentkezőnek kell megfizetnie a képzés megkezdése előtt. Támogatott képzések esetében a projekt a Kulturális és Innovációs Minisztérium finanszírozásában valósul meg a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére, a projekt, illetve a Közreműködői szerződés száma: NFA-KA-KIM-6/2023/TK/07.

Ki jelentkezhet mestervizsgára?
  • Aki a rendeletben kihirdetett mestervizsga követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával igazolja.
  • Az adott szakma mestervizsga követelményében meghatározott szakmai gyakorlattal rendelkezik, és ezt hitelt érdemlően igazolja.
  • A képzési és vizsgadíjat a Szabályzatban előírt mértékben befizeti.
Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 2024. évben
AUTÓSZERELŐ és  VILLANYSZERELŐ támogatott mesterképzést indított.

Jelentkezési határidő: 2024. április 30.

 
További információkért (jelentkezés feltétele, jelentkezési lap, követelmények, stb.) az alábbi elérhetőségen állunk rendelkezésükre:

Ráczné Jakab Viktória
Mestervizsga referens 
+36 22/510-332
;
 
 
 
Mestervizsgára bocsátás feltételei
Mestervizsgára az bocsátható, aki a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkezik, ezt hitelt érdemlően bizonyítani tudja. A pontos képzési és kimeneti követelményekről a kamara munkatársa ad felvilágosítást.
A mesterképzési és mestervizsga szabályzat, a mestervizsga követelmények és a mesterképzési programok az alábbi linken elérhetők:
https://mkik.hu/mestervizsga-dokumentumok-es-kovetelmenyek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás
Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének/képzési igény jelzésének napjától a Felnőttképzési szerződéskötés napjáig, illetve visszavonásig.
Adatok köre: Jelentkezési lapon, képzési igényt jelző üzeneten szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével kapcsolatosak.

2. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig**
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésen való részvétel és utókövetés
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 21.§)
Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig.
Adatok köre: Jelentkezési lapon, képzési igényt jelző üzeneten, illetve jelen dokumentumon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.
- Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
** Az adatkezelés jogszabályi kötelezettség, nem választható, ha nem járul hozzá adatai kezeléséhez, nem lehet képzésbe beiratkozni.

3. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 8-ik év utolsó napja után
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, képzésben résztvevők "garanciális" ügyintézése
Adatkezelés jogalapja: Felnőttképző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napja után - visszavonásig.
Adatok köre: 1-es és 2-es pontban szereplő személyes adatok.
Adatai részünkre történő átadásával/megküldésével hozzájárul azok fentiek szerinti kezeléséhez. Bővebb információért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.