Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Együttműködési megállapodás

KIFUTÓ RENDSZER

 

A kifutó rendszerben (régi szakképzési rendszer) tanuló diákok esetében, kizárólag a 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetén köthető Együttműködési megállapodás a tanuló gyakorlati képzésére, az iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet között. 
 
Amennyiben a tanuló tanulói jogviszonyát 2020. május 31-ét megelőzően létesítette, együttműködési megállapodással teljesítheti összefüggő nyári szakmai gyakorlatát, a nappali tagozatos tanulónak pénzbeli juttatás is jár, az esti tagozatos tanulónak pénzbeli juttatást nem kell fizetni.
 

 

Együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható, ha

 • a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő negyven százaléknál kevesebb,
 • a gyakorlati képzés szervezője a szakképző iskola, és a gyakorlati képzést folytató szervezet csak az összefüggő szakmai gyakorlatot szervezi meg,
 • a gyakorlati képzést szervező szakképző iskola csak részben rendelkezik a gyakorlati képzés feltételeivel, ezért - a művészeti szakképesítések kivételével - a tanuló kiegészítő gyakorlati képzésére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél kerül sor a szakmai és vizsgakövetelmény alapján a szakképzési kerettantervben a gyakorlati képzésre előírt képzési idő legfeljebb negyven százalékában,
 • a tanuló gyakorlati képzésére költségvetési szervnél kerül sor, vagy
 • a tanuló gyakorlati képzésére tanulószerződés nem köthető.

 

A gyakorlat típusa szempontjából alapvetően két esetet különböztetünk meg:

Az Együttműködési megállapodás a tanuló gyakorlati képzésére az iskola és a gyakorlati képzést folytató szervezet között jön létre. Az együttműködési megállapodást írásba kell foglalni, a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

A, szorgalmi időre (szeptember 1. - június 15.) kötött együttműködési megállapodás: az iskolai gyakorlatot kiegészítő gyakorlati képzésre kötődik a szorgalmi időszakban.

A szorgalmi időszakban megvalósuló gyakorlatokra nem kell pénzbeli juttatást adni a tanulónak, csak az egyéb kötelező juttatásokat.

B, összefüggő nyári gyakorlatra (június 16. - augusztus 31.): ez esetben kizárólag a szorgalmi időszakot követő, összefüggő nyári gyakorlatra jön létre az együttműködési megállapodás. A gyakorlat időtartama a nappali munkarendben tanulóknál általában 4 hét, esti munkarendben kevesebb. A pontos óraszámról az iskola tájékoztatja a gazdálkodókat.

Az összefüggő nyári gyakorlat időtartamára az egyéb juttatásokon kívül minden esetben pénzbeli juttatást is kell biztosítani a nappali munkarendben tanulóknak. A pénzbeli juttatás havi mértéke a minimálbér 19,5%-a.

Minden megkezdett hét teljes hétnek számít bérkifizetés szempontjából. A tanulónak járó bért az utolsó gyakorlati napot követően kell kifizetni. A fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol maradt. Az együttműködési megállapodás alapján kifizetett juttatásra vonatkozóan nem kell alkalmazni a banki átutalással vagy fizetési számlára történő befizetéssel történő teljesítést.

Egyéb, kötelező tanulói juttatások:

 • munkaruha és védőfelszerelés (iskola, vagy fenntartója, vagy a gyakorlati képzőhely biztosítja)
 • étkezés vagy étkezési hozzájárulás (gyakorlati képzőhely biztosítja: a gyakorlati képzési napokon egyszeri kedvezményes étkezést vagy étkezési költségeihez természetbeni hozzájárulást kell biztosítani a tanulónak. Mértéke jogszabályban nincs meghatározva.)
 • felelősségbiztosítás (iskola, vagy fenntartója biztosítja)
 • rendszeres foglalkozás-egészségügyi vizsgálat (iskola, vagy fenntartója biztosítja)
 • munkavédelmi-, tűzvédelmi- és balesetvédelmi oktatás (gyakorlati képzőhely biztosítja: a gazdálkodó szervezet munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás keretében köteles gondoskodni arról, hogy a tanulók a gyakorlati képzés megkezdése előtt elsajátítsák a biztonságos munkavégzés általános szabályait, melyet dokumentálni kötelesek.)
 • tisztálkodási eszközök (gyakorlati képzőhely biztosítja: ugyanúgy, mint a többi munkavállalónak)

Általános tudnivalók:

Az a gazdálkodó szervezet köthet együttműködési megállapodást, akinek a részére az iskola a gyakorlati képzést megelőzően igazolást állít ki a gyakorlati képzés személyi és tárgyi feltételeinek meglétéről. Az igazolást követően a gazdálkodó szervezet és az iskola által megkötött együttműködési megállapodás a kamarai nyilvántartásba kerül.

A Foglalkozási naplót minden együttműködési megállapodással rendelkező gazdálkodó szervezetnek vezetni kell, melynek megegyezőnek kell lenni a tanuló által vezetett naplóval.

NEAK bejelentés:

Az 1997. évi LXXX tv. 5. § (1) bekezdése alapján az együttműködési megállapodással gyakorlati oktatáson résztvevő tanulót NEM kell bejelenteni a NEAK és a NAV felé (a tanuló a tanulói jogviszonya alapján biztosított). Nem kell fizetni utána egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem. (Tehát a bruttó összeg ugyanannyi, mint a nettó.)

SZJA fizetés:

Az 1995. évi CXVII tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA mentes bevétel. Kiegészítés: A szerződésben rögzített juttatása SZJA mentes bevétel, ha szerződésben eltérő összegű a tanuló számára kifizetett juttatás a különbség SZJA köteles.

Munkaügyi ellenőrzésről: Az Együttműködési Megállapodás dokumentuma már a tanuló első munkanapjától legyen a gyakorlati helyen, illetve a Jelenléti ívet minden nap írja alá a tanuló, mert a Munkaügyi Felügyelet ellenőrizheti a jogviszonyt és a dokumentumokat. (Munka-és balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás.)

Figyelemmel kell lenni a tanuló életkorára, mert ez befolyásolja a munkanapok számát: fiatalkorú tanuló esetében a gyakorlati képzési idő a napi hét órát, nagykorú tanuló esetében pedig a napi nyolc órát nem haladhatja meg.