Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Kereskedelmi számla, egyéb okmány

Külkereskedelmi dokumentumok – kereskedelmi számla, egyéb okmány – hitelesítése

A kereskedelmi és iparkamarák az okmányhitelesítés körében árukra vonatkozó okmányok, kereskedelmi tartalmú iratok aláírás-hitelesítését, láttamozását végzik, az alábbi feladatmegosztásban:

 

A területi kamarák hatáskörébe tartozik:

az árukísérő okmányok (számla, fuvarlevél, rakományjegyzék, minőségi bizonyítvány, növény- és állategészségügyi bizonyítvány stb.) láttamozása; a belföldön készült és külföldön felhasználásra kerülő, nagykövetségi, minisztériumi felülhitelesítést nem igénylő, nem árukísérő okmányok láttamozása.

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara hatáskörébe tartozik:

a szerződések aláírás hitelesítése; a belföldön készült és külföldön felhasználásra kerülő, nagykövetségi, minisztériumi felülhitelesítést igénylő, nem árukísérő okmányok (üzleti levelek, meghatalmazások, nyilatkozatok, tanúsítványok, igazolások stb.) aláírás hitelesítése, láttamozása.

A nagykövetségi, minisztériumi felülhitelesítés szükségességéről a felhasználási ország Magyarországon akkreditált külképviseletétől, a felhasználási ország megfelelő hatóságától, vagy a külföldi partnertől tájékozódhat. A magyar okiratok felülhitelesítési rendjéről Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának Konzuli Főosztálya honlapján találhat bővebb információt.

Az aláírás hitelesítése során tanúsításra kerül az, hogy a kiállított és eredeti, vagy hiteles másolat formájában benyújtott magánokiraton szereplő aláírás, illetve, hogy a bélyegzőlenyomat megfelel a kiállító aláírásának, bélyegzőlenyomatának, valamint a kiállító jogosult az okirat aláírására.

Az aláírás hitelesítéséhez benyújtandó: a cégszerűen aláírt, hitelesítendő dokumentum eredeti példánya, vagy a hitelesítendő dokumentum közjegyző által hitelesített másolata; érvényes aláírási címpéldány; nem cégszerű aláírás esetén a hitelesítendő dokumentum aláírására vonatkozó érvényes meghatalmazás.

A láttamozás azt tanúsítja, hogy a benyújtott okirat a láttamozás keltének napján, a láttamozott alakban és tartalommal már létezett és azt nem egy későbbi időpontban készítették. Jogvita esetén mérlegelési tényező lehet az, hogy az adott okiratot adott időpontban a kamarának láttamozásra bemutatták. A láttamozáshoz benyújtandó: az eredeti dokumentum vagy a dokumentum közjegyző által hitelesített másolata.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kamarai aláírás hitelesítés és láttamozás az iratban foglalt tényeket, azok valóságosságát nem igazolja, valamint az okmány által megtestesített, vagy az okmánnyal összefüggő kötelezettségek átvállalását vagy háttérfelelősség vállalását, mint jogkövetkezményt nem vonja maga után. Az okmányhitelesítési tevékenység, mint kamarai szolgáltatás a hatályos okmányhitelesítési díjjegyzékben rögzített szolgáltatási díj fejében vehető igénybe, mely készpénzfizetéssel teljesíthető. Az okmányhitelesítés ügyfélfogadási időben, személyes ügyintézés útján történik.

OKMÁNYHITELESÍTÉSI és ATA DÍJTÉTELEK  a melléklet szerint

Kérdés esetén forduljon a kamara okmányhitelesítő munkatársaihoz:

Erdősné Sz. Zsuzsa +36 (22) 510-314
Buda Csilla +36 (22) 510-316
Központi elérhetőségünk: +36 (22) 510-310