Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tanulószerződés

Figyelem!

A JEF/29359/2020-ITM egyedi miniszteri határozatban rögzítettek szerint, a tanulók szintvizsga nélkül is tanulószerződést köthetnek.


Digitális munkarend a szakképzésben

Márciusban bevezetésre került a digitális munkarend, mely a szakképzésben tanuló diákok szakmai gyakorlatát is érintette. A duális gyakorlati képzők visszajelzései alapján áprilisban a duális képzőhelyek 35 % -a továbbra is „hagyományos” módon biztosította a tanulók számára a gyakorlati képzést, amennyiben ebben a tanuló együttműködik. A képzőhelyek több mint 50 %-a választotta a digitális módon történő szakmai gyakorlat biztosítását egyéni felkészülés, projektfeladat formájában. A Digitális Tudástár tartalma a digitális szakmai gyakorlati képzéshez nyújtott segítséget és támogatta az iskolákkal történő szoros együttműködést. A kamara nyilvántartásában szereplő gyakorlati képzőhelyek a szakmai gyakorlatot a tanulók részére biztosították, rugalmas módon alkalmazkodtak az újonnan kialakult helyzethez. A képzőhelyek arra törekedtek, hogy minden tanuló sikeresen tudja teljesíteni a tanulmányi évet. A tájékoztatást az NFA-KA-ITM-16/2019/TK/07 támogatási szerződés biztosította.


Gyakorlati képzőhelyek tájékoztatása

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparakmara ezúton tájékoztatja a gazdálkodó szervezeteket arról, hogy a gyakorlati képzésben résztvevő tanulókra mely szabályok vonatkoznak. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, valamint „A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 (III. 14.) Korm. határozatra hivatkozva 2020. 03. 16.-ától az intézményekben bevezetésre került a tantermen kívüli, digitális munkarend.

Az új munkarenddel minden tanuló számára biztosított tanulmányaik folytatása és a tanév teljesítésének lehetősége. A duális képzésben, amennyiben a gazdálkodó szervezet tudja fogadni a tanulót, és a tanuló képzése biztonságosan megoldható, a gyakorlatra járni szükséges. Amennyiben a duális partner nem tudja fogadni a tanulót, oktatása biztonságosan nem megvalósítható, a gyakorlatot digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával kell teljesíteni.

Egy-két gyakorlati képzést folytató gazdálkodó már tájékoztatást adott arról, hogy on-line felületen, projektfeladat formában teljesíti a tanuló a gyakorlati képzést, melyhez személyes megjelenés nem szükséges. A gazdálkodónak a tanulóval történt egyeztetést követően a szakképző iskolát tájékoztatni kell arról, hogy milyen formában történik a gyakorlati képzés. A tanulók, amennyiben a tanulószerződés keretében tudják teljesíteni  gyakorlati kötelezettségüket, pénzbeli juttatásra jogosultak.


Mi a tanulószerződés?

A gyakorlati képzés megvalósulásának céljából, a tanuló és a gyakorlati képző között megkötött írásbeli szerződés, mely jogokat és kötelezettségeket fogalmaz meg a felek számára.

 

Tanulószerződést köthet az a tanuló, aki:

 • tanulói jogviszonyban áll magyarországi székhellyel működő köznevelési intézménnyel;
 • az első és a második (bizonyos esetekben több), állam által elismert szakképesítést szerzi meg (a másodikat kizárólag felnőttoktatásban);
 • egészségügyi és/vagy pályaalkalmassági feltételeknek megfelel a választott szakma gyakorlására;
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, valamint nappali, esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban folytatja tanulmányait; (A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben szakképző iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.)
 • sikeres szintvizsgát tett, amennyiben a szakmai és vizsgakövetelmény előírja (kivéve, ha gyakorlati képzése kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben történik).

 

A tanulószerződést 4 eredeti példányban kell elkészíteni, valamennyi példányt legkésőbb a megkötéstől számított 5 munkanapon belül meg kell küldeni a nyilvántartást vezető szervnek (területi kereskedelmi és iparkamarának).

A tanulószerződés a kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. A tanulószerződések ellenjegyzett példányait a kamara megküldi az érintett felek számára.

 

Tanulószerződést köthet az a gazdálkodó szervezet, amely:

 • a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles kamarai nyilvántartásában szerepel.

 

A nyilvántartásba vételi eljárás a gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet kérelem benyújtásával indul. A kérelmet a képzőhely szempontjából területileg illetékes kamara felé kell benyújtani, igénybejelentő nyomtatványon. Ezen igénybejelentőn az oktatni kívánt szakmákra kell megkérni a hatósági nyilvántartásba vételt.

 

A nyilvántartásba vételi eljárás célja, megvizsgálni, hogy:

 • a kérelmező megfelel-e jogszabályokban előírt feltételeknek,
 • alkalmas-e tanuló gyakorlati képzésének ellátására, a tanuló szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítésére,
 • tudja-e biztosítani a képzéshez szükséges személyi feltételeket adott szakmában. 2019. szeptember 1-jétől kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírt mentességében nem részesül,
 • tudja-e biztosítani a képzéshez szükséges tárgyi feltételeket, amelyet a szakképzési dokumentumok szakmai és vizsgakövetelménye tartalmaz,
 • a nyilvántartást vezető szerv a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint győződik meg feltételek meglétéről,
 • az eljárás illetékmentes.

 

A gazdálkodó szervezet biztosítja a Tanulót megillető juttatásokat, kedvezményeket az Szt-ben és az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló rendelet rendelkezései szerint:

 • pénzbeli juttatást a tanulószerződés teljes időtartamára, beleértve az oktatási szüneteket is (Szt. 63.§ és 64. §. (3)), 
 • kedvezményes étkeztetést, útiköltség-térítést, munkaruhát, egyéni védőfelszerelést, tisztálkodási eszközt és kötelező juttatásokat (Szt. 68. § (1)),
 • a teljes képzési időre felelősségbiztosítást (Szt. 70. § (3))
 • rendszeres orvosi vizsgálatokat (Szt. 35. §. (3)), 
 • szünetet és felkészülési időt (Szt. 66. §).

 

Gyakorlati képzőhelyek listája 

További részletek a duális képzéshez

Foglalkozási naplók

Kapcsolat:

Takács Andrea, szakképzési igazgató, stratégiai koordinátor

Szunyogné Zsoldos Márta, képzőhely ellenőrzési referens

Borosné Szalai Szilvia, duális képzési tanácsadó

Polán Anna, duális képzési tanácsadó

Somogyiné Farkas Adrienn, duális képzési tanácsadó

Szöllősi Ádám munkaerőpiaci referens/ISZIIR referens

   

Elérhetőségek:

telefonszám: 22/510-331, 22/510-343, 22/510-335, 22/510-319, 22/510-347