Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tanulószerződés

KIFUTÓ RENDSZER

A kifutó rendszerben (régi szakképzési rendszer) tanuló diákok, a korábbi szabályok szerint, tanulószerződéssel fejezik be tanulmányaikat, kizárólag a 2020. május 31-ét megelőzően létesített tanulói jogviszony esetén köthető tanulószerződés. 

Mi a tanulószerződés?

A gyakorlati képzés megvalósulásának céljából, a tanuló és a gyakorlati képző között megkötött írásbeli szerződés, mely jogokat és kötelezettségeket fogalmaz meg a felek számára.

Tanulószerződést köthet az a tanuló, aki:

 • tanulói jogviszonyban áll magyarországi székhellyel működő köznevelési intézménnyel;
 • az első és a második (bizonyos esetekben több), állam által elismert szakképesítést szerzi meg (a másodikat kizárólag felnőttoktatásban);
 • egészségügyi és/vagy pályaalkalmassági feltételeknek megfelel a választott szakma gyakorlására;
 • nappali rendszerű iskolai oktatásban, valamint nappali, esti, levelező rendszerű felnőttoktatásban folytatja tanulmányait; (A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben szakképző iskola esetén huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.)
 • sikeres szintvizsgát tett, amennyiben a szakmai és vizsgakövetelmény előírja (kivéve, ha gyakorlati képzése kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyben történik).

 

A tanulószerződést 4 eredeti példányban kell elkészíteni, valamennyi példányt legkésőbb a megkötéstől számított 5 munkanapon belül meg kell küldeni a nyilvántartást vezető szervnek (területi kereskedelmi és iparkamarának).

A tanulószerződés a kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. A tanulószerződések ellenjegyzett példányait a kamara megküldi az érintett felek számára.

Tanulószerződést köthet az a gazdálkodó szervezet, amely:

 • a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteles kamarai nyilvántartásában szerepel.

A nyilvántartásba vételi eljárás a gazdálkodó szervezet vagy egyéb szervezet kérelem benyújtásával indul. A kérelmet a képzőhely szempontjából területileg illetékes kamara felé kell benyújtani, igénybejelentő nyomtatványon. Ezen igénybejelentőn az oktatni kívánt szakmákra kell megkérni a hatósági nyilvántartásba vételt.

A nyilvántartásba vételi eljárás célja, megvizsgálni, hogy:

 • a kérelmező megfelel-e jogszabályokban előírt feltételeknek,
 • alkalmas-e tanuló gyakorlati képzésének ellátására, a tanuló szakmai vizsga gyakorlati részére történő felkészítésére,
 • tudja-e biztosítani a képzéshez szükséges személyi feltételeket adott szakmában. 2019. szeptember 1-jétől kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírt mentességében nem részesül,
 • tudja-e biztosítani a képzéshez szükséges tárgyi feltételeket, amelyet a szakképzési dokumentumok szakmai és vizsgakövetelménye tartalmaz,
 • a nyilvántartást vezető szerv a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályai szerint győződik meg feltételek meglétéről,
 • az eljárás illetékmentes.

A gazdálkodó szervezet biztosítja a Tanulót megillető juttatásokat, kedvezményeket az Szt-ben és az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló rendelet rendelkezései szerint:

 • pénzbeli juttatást a tanulószerződés teljes időtartamára, beleértve az oktatási szüneteket is (Szt. 63.§ és 64. §. (3)), 
 • kedvezményes étkeztetést, útiköltség-térítést, munkaruhát, egyéni védőfelszerelést, tisztálkodási eszközt és kötelező juttatásokat (Szt. 68. § (1)),
 • a teljes képzési időre felelősségbiztosítást (Szt. 70. § (3))
 • rendszeres orvosi vizsgálatokat (Szt. 35. §. (3)), 
 • szünetet és felkészülési időt (Szt. 66. §).

 

Gyakorlati képzőhelyek listája 

További részletek a duális képzéshez

Foglalkozási naplók

Kapcsolat:

Mátrahalmi Tibor, stratégiai koordinátor, duális képzési tanácsadó

Szurok-Bartyik Júlia Imola, duális képzési tanácsadó

Sági Erika, duális képzési tanácsadó

Stein-Biró Zsuzsanna, duális képzési tanácsadó

Ráczné Jakab Viktória duális képzési tanácsadó, mestervizsga referens

Szöllősi Ádám munkaerőpiaci referens/ISZIIR referens

Elérhetőségek:

telefonszám: 22/510-331, 22/510-343, 22/510-335, 22/510-319, 22/510-347