Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Szakképzési munkaszerződés

SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉS

 

2020. szeptember 1-jétől a tanulmányaikat – 2020. május 31-ét követően létesített tanulói jogviszonyban – megkezdő tanulók már az új képzési rendszer szerinti oktatásban vesznek részt. Az ágazati alapoktatást követően, a sikeres ágazati alapvizsga után a tanulók szakirányú oktatása elsősorban – kamarai támogató tevékenység alapján – duális képzőhelyen folyhat. Szakképzési munkaszerződés a szakirányú oktatás kezdő napjával kezdődő hatállyal a szakirányú oktatás egészére kiterjedő határozott időtartamra köthető.

Az új szakképzési rendszerben a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképző intézményben vagy szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen vehet részt.

Szakképzési munkaszerződés azzal a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel köthető, aki a szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.

A szakirányú oktatás szakképzési munkaszerződéssel történő megvalósítását a jogszabály elvileg már 2020 szeptemberétől lehetővé teszi, finanszírozási háttere viszont csak 2021. január 1-jétől biztosított, hiszen a szakirányú oktatás – egyes speciális esetek kivételével – leghamarabb 2021 februárjában indulhat el azok számára, akik érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben vesznek részt.

Erre első alkalommal szakképző iskolában tanulók esetén a 2021/2022-es tanévben, technikumban tanulók esetében a 2022/2023-as tanévtől lesz lehetőség. Azok az érettségivel rendelkező tanulók, akik kizárólag szakmai vizsgára történő felkészítésben vesznek részt a képzésben a 2020/2021 tanév második félévétől (2021. február) már köthetnek szakképzési munkaszerződést.

 

A szakképzési munkaszerződésben kell meghatározni az alábbiakat:

 • a duális képzőhely nevét, székhelyét, elérhetőségét, adószámát, statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát vagy egyéni vállalkozó, egyéb szervezet nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének családi és utónevét,
 • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, oktatási azonosító számát, elérhetőségét,
 • annak a szakképző intézménynek a nevét, székhelyét, elérhetőségét, OM azonosítóját, képviselőjének nevét, amellyel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy tanulói jogviszonyban, illetve felnőttképzési jogviszonyban áll,
 • a szakirányú oktatás körébe tartozó munkafeladatokat, képzési program szerint
 • a szakirányú oktatás időtartamát és helyét,
 • a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személyt e rendelet alapján megillető munkabér összegét.

A tanuló a szakképzési munkaszerződés alapján végzett munkáért havonta közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatásként munkabérre jogosult.

a) Alapértékek

A munkabérrel és az egyéb juttatásokkal kapcsolatos változások lényege azonos a fentiekben említettekkel, azaz a minimálbér helyett a költségvetési törvényben meghatározott önköltséghez kötött. Ennek megfelelően a munkabér alsó és felső határa a költségvetési törvényben megállapított önköltség egyhavi mértékének 100%-a és 168%-a, azaz 100.000 Ft és 168.000 Ft. Az egyéb juttatások maximális összege az önköltség 168%-a, azaz 168.000 Ft lett. Összességében megállapítható, hogy érdemi összegszerű változás sem a munkabér, sem pedig az egyéb juttatások terén nem történt.  

[800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §]

b) Arányos csökkentés

Amennyiben a felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személy a szakirányú oktatásban a szakképzési munkaszerződéssel párhuzamosan fennálló foglalkoztatásra irányuló más olyan jogviszonya mellett vesz részt, amelyben a foglalkoztató a duális képzőhelytől eltérő harmadik személy, a munkabért és az egyéb juttatásokat nem kell már 50%-ban csökkenteni. Ennek megfelelően a fenti esetben jelenleg az Szkt. 83. § (7) bekezdését kell figyelembe venni, azaz a munkabérre, egyéb juttatásra és a szabadságra vonatkozó rendelkezéseket a szakképzési munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszony időtartamával arányosan kell alkalmazni.

[Szkt. 83. § (7) bekezdés, 800/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet 14. § d) pont]

A tanuló/képzésben résztvevő a Tb. Tv. 6.§ (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítottnak minősül, ezért a NAV részére a T1041-es nyomtatványon a gyakorlati képzőnek bejelentési kötelezettsége van a 1101 jogviszonykódon. A foglalkoztatás megkezdése előtt kell bejelenteni, ha új biztosítási jogviszonyt létesít, tehát: a biztosítás kezdetére vonatkozóan legkésőbb a biztosítási jogviszony első napján, a foglalkoztatás megkezdése előtt.

A duális képzőhely elektronikus és/vagy papír alapú dokumentumai, mellyel rendelkezni kell a szakirányú oktatás során:
 • Szakképzési munkaszerződés
 • Képzési program
 • Minőségirányítási rendszer (2022. augusztus 31-ig kell kidolgozni)
 • Foglalkozási napló (elektronikus feltöltés a regisztrációs és tanulmányi alaprendszerébe)
 • Jelenléti ív
 • Munka-baleset és tűzvédelmi napló (első alkalommal kitölteni)
 • Munkabér kifizetésének igazolását szolgáló dokumentumok
 • Felelősségbiztosítás megkötését igazoló dokumentum
 • Oktatói végzettséget igazoló dokumentum
 • Értékelési és minősítési rendszert, melynek alkalmasnak kell lennie a tanulók fejlődésének, tudásának mérésére

A duális képzésben való részvétel alapján elszámolható kedvezmény
 
A bruttó kötelezettség csökkenthető szakképzésben folytatott duális képzés esetén: az állam, illetve a fenntartói megállapodással, az Nkt. 88. § (6) bekezdése szerinti szakképzési megállapodással vagy együttműködési megállapodással rendelkező fenntartó által fenntartott szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás, illetve szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónként az Nkt. 13/A. § (3) bekezdése szerinti nevelés-oktatás arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és – a szakképző intézményben, illetve szakiskolában teljesített oktatási nap és az olyan munkanap kivételével, amire tekintettel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő munkabérre nem jogosult – az adóév munkanapjai számának szorzataként,
Az önköltség összege a 2021. évben Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 67. § (4) bekezdés a) pontja szerint: 1 200 000 forint/fő/év
 
„Bónusz”: A bruttó kötelezettség ezen felül csökkenthető a szakirányú oktatás időtartamára megkötött és legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel a fentiek alapján igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett. Ez a kedvezmény a szakmai vizsga időpontjának adóévére vonatkozó éves szakképzési hozzájárulási bevallásban érvényesíthető. A bónusz igénybevételéhez az akkreditált vizsgaközpont a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgájáról igazolást állít ki a tanulóval, illetve képzésben részt vevő személlyel – a szakképzés információs rendszeréből megállapíthatóan – legalább hathónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződést kötött duális képzőhely, illetve a 281. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztató számára, és azt az ilyen duális képzőhely, illetve foglalkoztató számára a sikeres szakmai vizsgát követő tizenöt napon belül megküldi.
 
Az adókedvezmény az iskolában töltött napok kivételével valamennyi munkanapra érvényesíthető, így a tanítási szünetek időtartamára eső azon munkanapokra vonatkozóan is, amelyeken a tanuló (képzésben részt vevő személy) részére a munkáltató szabadságot adott ki. A szakirányú oktatás arányosított önköltségének adott évfolyamra meghatározott összege a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének a szakmánként alkalmazandó súlyszorzó szorzataként számított mértéke.
A szakmánként alkalmazandó súlyszorzót a szakmaszorzó és az évfolyami szorzó szorzataként kell meghatározni.
 
Tehát az egynapi elszámolható kedvezmény mértékének kiszámítása szakképzési munkaszerződés esetén:

1.200.000 Ft * szakmaszorzó * évfolyamszorzó / munkanapok száma az adóévben

 
Forrás: Duális képzéssel a munka világában című kiadvány https://dualis.mkik.hu/dualis-kepzessel-a-munka-vilagaban/ 
 

Jogszabályok:

[Button|https://www.tanuloszerzodes.hu/jogszabalyok{+}További részletek a duális képzéshez|new]


Képzési és kimeneti követelmények és programtantervek

https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

Duális képzéssel a munka világában (MKIK tájékoztató kiadvány)

https://dualis.mkik.hu/dualis-kepzessel-a-munka-vilagaban/ 

Normatíva és juttatás kalkulátor (a kalkulátor tájékoztató jellegű):

https://dualis.mkik.hu/kalkulator

 

 


Forrás: Innovatív Képzéstámogató Központ

Kapcsolat:

Mátrahalmi Tibor, stratégiai koordinátor, duális képzési tanácsadó

Szurok-Bartyik Júlia Imola, duális képzési tanácsadó

Sági Erika, duális képzési tanácsadó

Stein-Biró Zsuzsanna, duális képzési tanácsadó

Ráczné Jakab Viktória duális képzési tanácsadó, mestervizsga referens

Szöllősi Ádám munkaerőpiaci referens/ISZIIR referens

   

Elérhetőségek:

szakkepzes@fmkik.hu

telefonszám: 22/510-331, 22/510-343, 22/510-335, 22/510-319, 22/510-347