Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Származási bizonyítvány

Származási bizonyítvány

OKMÁNYHITELESÍTÉSI és ATA DÍJTÉTELEK  2022. január 1-től: az alábbi LINKEN vagy a melléklet szerint

A származási bizonyítvány (Certificate of Origin, CO) egy nemzetközi kereskedelmi okmány, amely az exportáru származási helyét igazolja: ahol az adott exportárut teljes egészében termesztették, tenyésztették, gyártották, vagy az áru előállításához szükséges alapanyagokat elegendő mértékben feldolgozták, amelyek alapján az áru az adott országból származónak tekinthető.

Felhasználási lehetőségek:

  • harmadik országban, a legnagyobb kedvezmény elve alapján történő vámkezeléshez,
  • nem tarifális intézkedések (például antidömping intézkedések, védőintézkedések, mennyiségi korlátozások, külkereskedelmi statisztikák) esetén,
  • pályázatok, exporthitel finanszírozás, exportbiztosítás céljára használható fel.

Kibocsátási jogosultság:

Magyarországon, export forgalomban, az általános származási bizonyítvány kibocsátását a gazdasági kamarák végzik:

  • a közös agrárpolitika (KAP) hatálya alá tartozó termékek esetében az agrárgazdasági kamarák,
  • minden egyéb (nem a KAP hatálya alá tartozó) termék vonatkozásában a kereskedelmi és iparkamarák állítanak ki származási bizonyítványt.

Származási szabályok:

Az általános származási bizonyítvány az áruk nem preferenciális származását igazolja.

Az áru származási helyének meghatározásakor alapvetően az alábbi szabályok alkalmazandók:

1. Teljes egészében előállított termékek: azon árukat, melyeket egyetlen egy országban állítottak elő, termeltek, úgy kell tekinteni, hogy teljes egészében abból az országból származnak. Ide tartoznak az ebben az országban betakarított növények, az itt született és nevelt élő állatok, ezen állatokból származó termékek, vadászatból, halászatból származó termékek stb.

2. Lényeges megmunkálás elve: azok az áruk, amelyeknek előállításában egynél több ország vett részt, úgy tekintendők, hogy abból az országból származnak, ahol az utolsó, lényeges, gazdaságilag indokolt megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül, az ehhez felszerelt vállalkozás telephelyén, ha ott új termék előállítása vagy a gyártás fontos szakasza történt.

3. Minimális műveletek: vannak olyan megmunkálások, feldolgozások, amelyek önmagukban vagy egymással kombinálva nem, vagy csak kis mértékben járulnak hozzá az áru tulajdonságaihoz. Ezek a műveletek nem tekinthetők lényeges megmunkálásnak. Ilyenek például az egyszerű csomagolás, átcsomagolás, válogatás, osztályozás, készletek kialakítása, mosás, címkézés, az adott termék összetevőinek összerakása stb.

4. Speciális esetek: pótalkatrészek, csomagolóanyagok, több részletben szállított áruk.

Amennyiben a származás meghatározása a fenti szabályok figyelembevételével nem lehetséges, a legnagyobb hányad elvét kell alkalmazni: az áru abból az országból származik, amelyből az anyagok érték szerint meghatározott legnagyobb hányada származik.

A rendeltetési ország hatóságai jogosultak az áru származását a rendeltetési országban érvényes szabályok alapján ellenőrizni.

Az európai uniós, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák, egységesen az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott útmutatóban szereplő, fenti származási szabályokat alkalmazzák. Az útmutató a Kiotói Egyezmény és az Uniós Vámkódex szabályain alapul.

 

Kibocsátás

A származási bizonyítvány szükségességét a rendeltetési ország határozza meg. Az igénylőknek érdemes előzetesen tájékozódniuk külföldi partnerüknél a származási bizonyítvány szükségességéről.

A származási bizonyítvány formanyomtatvány értékesítését és a kérelmező által kitöltött bizonyítvány hitelesítését a területi kereskedelmi és iparkamarák végzik.

A kérelmezőnek a nyomtatványkitöltő program nyújt segítséget a 3 példányos formanyomtatvány kitöltésben: http://okmanykitolto.mkik.hu/szarmazasi/

 

A származási bizonyítvány hitelesítéséhez benyújtandó dokumentumok:

- export számla

- kérelem és nyilatkozat a származási bizonyítvány kibocsátásáról

- aláírási címpéldány, meghatalmazás

- a származást alátámasztó dokumentum (gyártói nyilatkozat, beszállítói nyilatkozat, másik hiteles származási bizonyítvány, egyéb a származást megerősítő dokumentum stb.)

A származást alátámasztó dokumentum nélkül a származási bizonyítvány nem bocsátható ki.

Az EU-s, köztük a magyarországi kereskedelmi és iparkamarák, egységesen az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (Eurochambres) által kidolgozott útmutató szerint végzik a bizonyítványok kibocsátását.

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A származási bizonyítvány kibocsátásával kapcsolatos további kérdések esetén (pl. kitöltés, díjak, pótlás, másolatok kiadása) készséggel állnak az FMKIK munkatársai rendelkezésükre: (22) 510-310, fmkik@fmkik.hu.

Erdősné Sz. Zsuzsa, zsuzsa.erdos@fmkik.hu (22) 510-314,

Buda Csilla, csilla.buda@fmkik.hu (22) 510-316

 

Vonatkozó jogszabályok

 

Letölthető dokumentumok