Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Saját dolgozó képzése

A SAJÁT MUNKÁLTATÓ RÉSZVÉTELE A SZAKIRÁNYÚ OKTATÁSBAN - Szkr. 248 §-a

 

A szakképzési szabályozás lehetővé teszi, hogy a saját munkavállaló képzése egyszerűbb módon valósulhasson meg. Ehhez a következő négy feltételnek egyszerre és együttesen kell teljesülnie:

 1. a képzésben részt vevő személy nem nappali szakirányú oktatásban vagy szakmai képzésben vesz részt,
 2. jogviszonya ezzel a jogviszonnyal (szakirányú oktatás, szakmai képzés) párhuzamosan áll fenn,
 3. a munkáltató tevékenysége kapcsolódik az adott szakma ágazatához, és
 4. a szakirányú oktatásra a foglalkoztatónál a képzési program alapján kerül sor,

Ekkor a szakmát tanuló munkavállaló munkaszerződését a szakképzési munkaszerződésnek megfelelő tartalommal módosítani kell úgy, hogy abban – az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett vagy helyett – szerepeltetni kell a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit.

 

A munkabér meghatározása

 

A teljes bér szochomentes, mert a jogviszony a szakképzési munkaszerződés alapján jött létre (Szocho tv. 5. § (1) bekezdés ea) pont).

Szja-mentesség ( 168 ezer forintig) viszont csak akkor keletkezik, ha a foglalkoztató duális képzőhely (Szja tv. 1. számú melléklet 4.11 pont), tehát szerepel a területi kamara hatósági nyilvántartásában. Csak a duális képzőhely jogosult az adókedvezmény és a sikerdíj elszámolására.

A munkabérből társadalombiztosítási járulékot vonni kell.

A Tao törvény (társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény) a Tao-kedvezmény igénybevételét szakirányú oktatás esetén szintén ahhoz köti, hogy a képzőhelynek duális képzőhelynek kell lennie. A Tao-kedvezmény kiszámítási módja: minimálbér * 0,24 * 0,09 - ez 2023-ban 5 011 Ft/hó/fő.

I. Eredeti munkakörben meghatározott bér marad

A felek a munkaszerződést közös megegyezéssel kiegészítik a szakmai gyakorlatra vonatkozó, szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeivel, az eredeti munkaszerződés munkabérének változatlanul hagyása mellett → csak szochomentesség

II. Munkabér arányosítása

A felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosítják, a munkabér vonatkozásában a dolgozó heti munkaidejének és a szakmai gyakorlat heti óraszámának arányában számítják ki a dolgozó munkakörére, valamint gyakorlatára járó munkabért a munkabérre vonatkozó egyéb szabályok betartása mellett.

PÉLDA:

Érettségivel rendelkező, 25 éves teljes munkaidős szakmát tanuló munkavállaló munkaszerződése szerinti munkabére 260.000 Ft/hó. A munkáltatójánál, mint duális képzőhelynél folyik a szakirányú oktatása heti 26 óra időtartamban.

A munkaidő alapján arányosítással megállapított munkabér (gyakorlati idő / heti munkaidő aránya):

10 óra / 40 óra = 25% szakmai gyakorlat + 75% munkakörébe tartozó feladatok

Szakképzésre megállapított munkabér: 260.000 Ft x 0,25 = 65.000 Ft.

DE! A szakképzési munkaszerződés alapján kötelezően fizetendő munkabér 100.000 Ft.

A munkaköri feladatok ellátásra meghatározott munkabére 75% azaz, 260.000 Ft x 0,75 = 195.000 Ft.

Összes munkabér: 295.000 Ft.

    SZOCHO 13% TB járulék 18,5 % SZJA 15%
Szakképzési munkabér 100.000 Ft Nem terheli 18.500 Ft Nem terheli
Munkabér a munkaszerződés szerinti feladat ellátásáért 195.000 Ft Nem terheli 36.075 Ft 29.25

Egyéb tudnivalók:

 • Fontos, hogy a munkaszerződés módosítását olyan formában kell elkészíteni, hogy a Kréta rendszerbe történő feltöltés esetén a GDPR szabályait is figyelembe kell venni az alapmunkaszerződés adatait illetően.
 • Az új szerződéssel nem keletkezik párhuzamos jogviszony, a 1101 munkaviszony kódon továbbra is bejelentve marad a munkavállaló.
 • A gyakorlati képzés időt és a munkaidőt el kell különíteni, a teljesítésének igazolására munkaidő-nyilvántartást kell vezetni
 • A munkabér-elszámolásnál a munkaszerződésben rögzített szakképzési munkabért és a munkaviszonyos munkabér elszámolásáról tájékoztatni kell a munkavállalót (bérfizetési jegyzék, számfejtési lap)
 • Az eredeti munkaköri feladatainak ellátása fejében járó munkabér és a szakirányú oktatásra eső munkaidő után járó munkabér összegének (együttesen) el kell érnie a minimálbért; a szakirányú oktatásra meghatározott munkabérnek pedig önállóan el kell érnie az önköltség 1/12 részét, azaz 100.000 Ft-ot.

A szabadság meghatározása

 

A szabadság napjainak számát az Szkt. határozza meg (18 év alattiaknak évi 45 nap, 18 éves kortól 30 nap), nem pedig az Mt. főszabálya. A kiadásnál pedig az Mt. mellett a szakképzési törvény és végrehajtási rendelete rendelkezéseit is figyelembe kell venni

A kiadott szabadságok alatti munkanapokra a normatíva elszámolható.

I. Szabadság megállapítása arányosítás nélkül

A dolgozó szabadságát a számára kedvezőbb mértékben határozza meg a munkáltató. (Az Mt. alapján számított és az Szkt. alapján számított szabadság összehasonlítását követően a kedvezőbb számú napokkal kerül az éves szabadság meghatározásra.)

II. Szabadság megállapítása arányosítással

A dolgozó heti munkaidejének és a szakmai gyakorlat heti óraszámának arányában számítjuk ki a dolgozót megillető naptári évre járó szabadságát.

 

Sikerdíj

 • A bruttó kötelezettség csökkenthető egy egyszeri összeggel a sikeres szakmai vizsgát követően.
 • Az adókedvezményt az a kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval, képzésben résztvevő személlyel szakképzési munkaszerződést kötött.
 • A szakképzési munkaszerződés és a tanulószerződés alapján igénybe vett összes adókedvezmény 20 %-a.
 • Felnőttképzésben - ha a duális képzőhely harmadik személy – az adókedvezmény 50 %, a sikerdíj 10 %.
 • Legalább hat hónapig fennálló szakképzési munkaszerződés (tanulószerződés) alapján lehet érvényesíteni az akkreditált vizsgaközpont által a vizsgát követő 15 napon belül kiállított igazolás birtokában. Annak a hónapnak az adókedvezményeként lehet érvényesíteni, amikor az igazolás rendelkezésre áll.