Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA
Képzőhely-ellenőri szakértői tevékenység

Képzőhely-ellenőri szakértői tevékenység

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000243
NFA-KA-KIM-6/2023/TK/07
 
 A KÉPZŐHELY ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZAKÉRTŐ:
 • ellenőrzi a duális képzőhelyen a képzés megkezdéséhez/folytatásához szükséges, jogszabályban meghatározott feltételeket, valamint a dokumentáció előkészítettségét, továbbá az ellenőrzés során a jogszabályi előírásoknak megfelelő működést is,
 • gondoskodik a megállapítások jegyzőkönyvi felvételéről,
 • aláírásával igazolja a jegyzőkönyvezett tartalmat.
 
AZ ORSZÁGOS SZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉKBE VALÓ FELVÉTEL

Az országos szakértői névjegyzékbe való felvétel együttes feltételei:
 • az adott szakmacsoportban, ágazatban megszerzett szakirányú végzettség,
 • az adott szakmacsoport, ágazat valamely területén eltöltött legalább 5 éves szakirányú gyakorlat,
 • szakértői vizsga tanúsítványának megszerzése (vagy speciális esetekben a gyorsított online vizsga tanúsítvány megszerzése, lásd az alábbiakban).
A szakértői névjegyzékbe való jelentkezést a kérelmező magánszemély az általa kiválasztott területi kamarához nyújtja be írásban, a területi kamara honlapján közzétett pályázati felhívás iránymutatásai alapján, a honlapról letölthető jelentkezési lap segítségével.

A jelentkezésben nyilatkozni szükséges
 • az elvárt szakirányú végzettségről,
 • a teljesített szakirányú szakmai gyakorlatról,
 • az ellenőri vizsga tanúsítvány meglétéről, vagy a képzésre és vizsgára való jelentkezésről, és
 • a szakértői névjegyzékbe való felvétel kérelmezéséről a szakmacsoport konkrét megnevezésével.
A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz, valamint a szakirányú szakmai gyakorlat alátámasztását szolgáló egyéb igazoló dokumentumok (pl. munkáltatói igazolás),
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű és cselekvőképes.
A névjegyzékbe kerülő vállalja:
 • A kamara által szervezett 32 órás szakértői felkészítésen részt vesz, majd annak végén vizsgát tesz. Sikeres vizsgát követően a kamara Tanúsítványt állít ki, mely a következő 3 évig szakértői tevékenységre jogosítja. Tanúsítvány hiányában szakértői tevékenység nem folytatható.
 • A megpályázott területen – előzetes egyeztetést követő – tevékenységben való részvételt és a tevékenységgel kapcsolatos dokumentációs kötelezettségeinek eleget tesz.
 • A személyi adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül jelzi a területi kamara felé.
A KÉPZŐHELY ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZAKÉRTŐK KÉPZÉSÉNEK ÉS VIZSGÁJÁNAK FOLYAMATA
 • A szakértői névjegyzékbe újonnan jelentkezők, akik még nem rendelkeznek szakértői tanúsítvánnyal, a jelentkezés alkalmával egyúttal a szakértői képzésre és vizsgára történő jelentkezési kérelmüket is benyújtják.
 • Azon szakértők, akik már rendelkeznek tanúsítvánnyal, a 3 éves megújító képzésre és vizsgára a területi kamara előzetes értesítése alapján az erre szolgáló kérelem kitöltésével jelentkezhetnek.
 • A képzés írásbeli/online vizsgával zárul, amelyet az illetékes területi kamara szervez és biztosít. A vizsgát sikeresen teljesítők számára a területi kamara tanúsítványt állít ki. A szakértői tanúsítvány érvényességi ideje 3 év.
 • Az ellenőrzésben részt vevő szakértőnek a képzést és a vizsgát 3 évente meg kell újítania.
 • Amennyiben a szakértő a 3 éves megújító vizsgát nem teljesíti határidőben, legfeljebb 365 napra passzív státuszba helyezhető, amíg a megújító vizsgát teljesíti. A 365 napos passzív státuszt követően, amennyiben a szakértő a megújító vizsgát nem teljesíti, a területi kamara törli a nyilvántartásból.


 
A szakértői névjegyzékbe való jelentkezést a kérelmező magánszemély az általa kiválasztott területi kamarához nyújtja be írásban, a területi kamara honlapján közzétett pályázati felhívás iránymutatásai alapján.
A jelentkezéshez az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
 • iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata,
 • részletes szakmai önéletrajz, valamint a szakirányú szakmai gyakorlat alátámasztását szolgáló egyéb igazoló dokumentumok (pl. munkáltatói igazolás),
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, valamint kezeléséhez,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű és cselekvőképes.
A jelentkezők hivatalos értesítést kapnak a névjegyzékbe kerülés további feltételeiről, illetve a szakértői képzés és vizsga részleteiről.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének időpontjáig
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésbe való bekapcsolódás
Adatkezelés jogalapja: Képző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Jelentkezési lap kitöltésének/képzési igény jelzésének napjától a Felnőttképzési szerződéskötés napjáig, illetve visszavonásig.
Adatok köre: Jelentkezési lapon, képzési igényt jelző üzeneten szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével kapcsolatosak.

2. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig**
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzésen való részvétel és utókövetés
Adatkezelés jogalapja: Jogszabályi felhatalmazás (2013. évi LXXVII. törvény a Felnőttképzésről 21.§)
Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napjáig.
Adatok köre: Jelentkezési lapon, képzési igényt jelző üzeneten, illetve jelen dokumentumon szereplő adatok köre és esetlegesen a képzéssel összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő személy szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak.
- Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.
** Az adatkezelés jogszabályi kötelezettség, nem választható, ha nem járul hozzá adatai kezeléséhez, nem lehet képzésbe beiratkozni.

3. Adatkezelés a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától és az adatok keletkezésétől számított 8-ik év utolsó napja után
Adatkezelés célja: Felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó képzés utókövetése, új képzési ajánlatok, képzésben résztvevők "garanciális" ügyintézése
Adatkezelés jogalapja: Felnőttképző jogos érdeke
Adatkezelés időtartama: Felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától (az adatok keletkezésétől) számított 8-ik év utolsó napja után - visszavonásig.
Adatok köre: 1-es és 2-es pontban szereplő személyes adatok.
Adatai részünkre történő átadásával/megküldésével hozzájárul azok fentiek szerinti kezeléséhez. Bővebb információért kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Szurok-Bartyik Júlia Imola
duális képzési tanácsadó
+36 22 510-329