Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Felnőttképzéssel foglalkozó vállalkozások figyelmébe

2024. június 19.

Módosult a felnőttképzésről szóló törvény.

A felnőttképzési tevékenységet a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv.) szabályozza, amit a több törvény módosítását tartalmazó 2024. évi XIII. törvény a felnőttképzés vonatkozásában is módosított.

Ennek II/3-as fejezete a felnőttképzési tevékenység bejelentéséről, engedélyezéséről, illetve a felnőttképzők nyilvántartásáról szól.

Az Fktv. 2/A §-a rögzíti az alábbiakat:

(1) bekezdés: Felnőttképzési tevékenység a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelentés alapján végezhető.

(2) Ha a felnőttképző

a) – a szakképzésről szóló törvény szerinti szakmai képzést vagy – nem szakképző intézményként – részszakmára felkészítő szakmai oktatást,

b) – a belső képzés és jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével – részben vagy egészben az államháztartás terhére nyújtott költségvetési támogatásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló oktatást vagy képzést, vagy

c) – mikrotanúsítványt adó képzést

szervez, e felnőttképzési tevékenységét a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti engedély alapján végezheti.

(3) – A szakképző intézmény a (2) bekezdés a) pontja szerinti felnőttképzési tevékenységeket engedély nélkül is végezhet.

2/B. § – (1) A 2/A. § (2) bekezdése szerinti felnőttképzési tevékenység folytatására engedély annak adható,

a) – aki rendelkezik az általa folytatott felnőttképzési tevékenységre vonatkozóan kidolgozott minőségirányítási rendszerrel és ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel,

b) – a költségvetési szervként működő felnőttképző, valamint felsőoktatási intézmény kivételével – aki vagyoni biztosítékkal rendelkezik a Kormány rendeletében meghatározottak szerint,

c) – akinek a létesítő okiratában, működési engedélyében vagy az egyéni vállalkozói nyilvántartásban a tevékenységei között az oktatás vagy képzés szerepel.

(2) – Nem kaphat engedélyt az, akinek a képviseletére jogosult személy más felnőttképzőnél ilyen tisztséget tölt be vagy korábban betöltött, ha annak engedélyét a felnőttképzési államigazgatási szerv – a képviselet időtartama alatt elkövetett jogsértés miatt – visszavonta. Az engedély megszerzésének tilalma a visszavonás időtartamára vonatkozik.

(3) A vallási közösség által fenntartott felnőttképző e törvény hatálya alá tartozó felnőttképzési tevékenységének engedélyezése során a hittudományokra és kizárólag a hitélet gyakorlására vonatkozó ismeretek tartalma nem vizsgálható.

3. § (1) – A bejelentés, illetve az engedély megadására irányuló kérelem a felnőttképzési államigazgatási szervnél tehető meg.

(2) – A bejelentés, illetve az engedély megadására irányuló kérelem benyújtásával, továbbá a felnőttképzők nyilvántartásában szereplő adatokban bekövetkezett változások bejelentésével egyidejűleg a felnőttképző igazgatási szolgáltatási díjat fizet. Az e bekezdés szerinti eljárás ingyenes, ha a felnőttképző kizárólag a 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alá nem tartozó belső képzést szervez és e felnőttképzési tevékenységét ingyenesen végzi.

A Fktv 11. §-a rögzíti, hogy ha a felnőttképző tevékenysége engedélyhez kötött, akkor milyen feltételeknek kell megfelelnie. Többek között felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési programmal kell rendelkezni és azt a Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszerébe (FAR) fel is kell tölteni. Ez a rendelkezés 2024. május 10-én lépett hatályba.

A rendelkezés 2024. május 10-től a 2024. évi XIII. törvény 57. §-a szerint módosult. Ennek megfelelően a Fktv. 11. §. (1) bekezdése az alábbi c.) ponttal egészül ki:

A felnőttképzőnek, ha felnőttképzési tevékenysége bejelentéshez kötött, a működése során e Fejezet rendelkezései közül az alábbi követelményeknek kell megfelelnie: „c) a felnőttképzési tevékenységét – a belső képzés és a jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés kivételével – az általa kidolgozott, 12. § szerint képzési programnak megfelelően kell folytatnia, amelyet előzetes minősítés nélkül a FAR-ba fel kell töltenie.

Fontos megjegyezni, hogy a képzési program feltöltésének elmulasztását az ellenőrző hatóság komoly bírsággal sújthatja. Ezért fontos, hogy erre a kötelezettségre az érintett vállalkozások figyeljenek oda.

Mindezek részletesen elhangzottak a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 2024. június 17-én megtartott tájékoztatásán.