Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Jogszabályi változások a duális képzésben

2021. augusztus 10.

Az új szakképzési intézményrendszer bevezetését követően, a jogalkotó figyelembe véve a szakképzési szereplők észrevételeit, ismét módosította a szakképzés jogszabályait.

A szakképzési törvény és a végrehajtási rendelet (A Magyar Közlöny 2021. évi 119. számában a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása, a 123. számban a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Kormányrendelet módosítása jelent meg.) ennek megfelelően módosult.

A törvénymódosítások 2021. július 1-jétől, 2021. szeptember 1-jétől, illetve 2022. július 1-jétől lépnek hatályba.

A legfontosabb, duális képzőhelyeket érintő változások az alábbiak:

 1. A kifutó rendszerben tanulók összefüggő nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt, a gazdálkodónak a szabályozás lehetővé teszi az együttműködési megállapodásokhoz kapcsolódóan az adókedvezmény igénybevételét.

  Az Szkt. 107. § (2) bekezdés a) pontja szerinti mérték 70 %-val csökkentheti a gyakorlati képzést folytató szervezet a bruttó kötelezettségét. A csökkentésnél alkalmazandó súlyszorzó mértéke 1,0. Az együttműködési megállapodások alapján igénybe vehető adókedvezmény napi mértéke: (1.200.000 Ft*1) / 254 = 4.724Ft * 0,7 = 3.307 Ft/nap összeget igényelhet vissza a szakképzési hozzájárulás terhére. A rendelkezés 2021. július 1-jével lép hatályba.


   

 2. Csökkennek a duális képzőhelyek adminisztrációs terhei, mivel a korábbi szabályozástól eltérően a szakképzési munkaszerződéseket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tölti fel a regisztrációs és tanulmányi rendszerbe.

   

 3. Változnak a más munkáltató munkavállalójával kötött szakképzési munkaszerződésre vonatkozó szabályok:
   1. Nem vonatkozik rájuk az Szkt. 77. § (2) bekezdése: „(2) Az őszi, a téli és a tavaszi szünet ideje alatt - a szorgalmi időszakban teljesítendő szakirányú oktatás igazolatlan mulasztásának pótlása, illetve szakképzési munkaszerződés keretében folytatott szakirányú oktatás kivételével - szakirányú oktatás nem szervezhető.”
   2. Az igénybevehető adókedvezmény mértéke módosul, az arányosított önköltség 50 %-val csökkenthető a bruttó kötelezettség.
   3. Időarányosan kell alkalmazni esetükben az Szkt. 84. (4) bekezdését – a szabadság – és a 85. § (1) és (2) bekezdését – bér és egyéb juttatásokat.

     

 4. A jogszabály a szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezettek és a kötelezettség alól mentesülők körét pontosítja.

   

 5. A törvénymódosítás lehetővé teszi a szakképzési munkaszerződés megkötését, évente egy alkalommal, legalább 4 és legfeljebb 12 hét egybefüggő időszakra.

   

 6. A „sikerdíj” esetében a bruttó kötelezettség csökkenthető a megkötött, legalább hathónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre (ha a tanulmányait nem ott fejezte be, de legalább hat hónapos időtartamban fennállt a szakképzési munkaszerződés akkor is) tekintettel az igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, sikeres szakmai vizsga esetén. Az elszámoláshoz szükséges igazolást az akkreditált vizsgaközpont állítja ki, és küldi meg a duális képzőhelyek számára a sikeres vizsgát követően 15 napon belül.

   

 7. A szakképzési tájékoztatási és információs központ keretében működtetett honlapon a duális képzőhely közzéteszi a szakképzési munkaszerződés megkötésére általa biztosított lehetőségeket, a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen történő részvétel biztosítása céljából. A közzétételnek tartalmaznia kell a duális képzőhely bemutatkozását, a munkavégzés helyét és feltételeit, a duális képzőhely által kínált feltételek meghatározását, az elbírálásnál előnyt jelentő szempontokat, a jelentkezés módját és a közzététel időpontját.

   

 8. A szakirányú oktatást folytató szervezet a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakirányú oktatásával összefüggésben a regisztrációs és tanulmányi rendszerben rögzíti
  1. a szakmai tevékenységeket, annak helyszínét, ha az eltér a duális képzőhely nyilvántartásba vett székhelyétől vagy telephelyétől, a szakmai tevékenységre fordított időt,
  2. a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy értékelését és
  3. a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy részvételét és mulasztását a szakirányú oktatás során.

    

 9. Változott a „12 fős szabály” is, a duális képzőhely 12-nél több tanulóval és képzésben résztvevő személlyel, a szakképzési munkaszerződés megkötésének évét megelőző év átlagos statisztikai állományi létszáma legfeljebb 30 %-ig köthet szakképzési munkaszerződést.

   

A Magyar Közlöny 119. számában jelent meg az egyes törvényeknek a szakképzéssel és felnőttképzéssel összefüggő módosítása.

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21119.pdf

2021. június 30-án jelent meg a Magyar Közlöny 123. számában az egyes kormányrendeleteknek a szakképzéssel összefüggő módosításáról szóló 380/2021. kormányrendelet.

https://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK21123.pdf

Hatályos szakképzési törvény:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv 

Hatályos szakképzési törvény végrehajtási rendelete:

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor 

A tájékoztatás az Innovációs és Technológiai Minisztérium, NFA-KA-ITM-9/2020/TK/07 szerződés keretében valósul meg.