Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Szociális hozzájárulási adóból 2022. január 1-től érvényesíthető kedvezmények feltétele, bevallása

2022. január 26.

A tanulók, hallgatók gyakorlati képzése kapcsán igénybevehető kedvezmények szabályait 2022. január 1-től a Szocho tv. 17/A. §-a tartalmazza. A szocho-ból érvényesíthető kedvezmények megegyeznek a 2021. december 31-ig a szakképzési hozzájárulásból érvényesíthető kedvezmények körével, az érvényesítés feltételei is ugyanazok maradtak.

Ennek megfelelően a szociális hozzájárulási adóból elszámolható kedvezmények és azok feltételei az alábbiak:

 

Szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján munkanapokra elszámolható kedvezmény:

Szakképzési munkaszerződés alapján a szakirányú oktatás arányosított önköltségének egy munkanapra jutó összege azokra a napokra számolható el, amikor a tanuló/képzésben résztvevő nem az oktatási intézményben teljesíti oktatási napját, illetve amelyre a tanuló munkabérre jogosult. Az egy napra jutó arányosított önköltség számításának módja: 1 200 000 Ft/fő/év x szakmaszorzó x évfolyami szorzó / 254 munkanap (a szakmaszorzót és az évfolyami szorzót a 12/2020. Korm. rend. 332/A. §-a tartalmazza).

Abban az esetben, ha olyan felnőttképzési jogviszonyban álló magánszeméllyel kötnek szakképzési munkaszerződést, aki más foglalkoztatónál is rendelkezik foglalkoztatási jogviszonnyal, a fenti kedvezmény 50%-os mértékben érvényesíthető.

Tanulószerződéssel résztvevő tanuló után a Szocho tv. 36/D.§ (1) bek. a) pontja alapján a szakirányú oktatás arányosított önköltségének egy munkanapra jutó összege azokra a napokra számolható el, amelyen a tanulónak a gyakorlóhelyen (nem az oktatási intézményben) kell(ene) lennie, illetve amelyre a tanuló munkabérre jogosult. Az egy napra jutó arányosított önköltség számításának módja: 1 200 000 Ft/fő/év x súlyszorzó / 254 munkanap (a súlyszorzót a 12/2020. Korm. rend. 332/B. § előírása szerint az OKJ besorolás alapján a 4/A. melléklet szerint kell meghatározni).

Sikeres szakmai vizsga esetén elszámolható kedvezmény:

A tanuló/képzésben résztvevő magánszemély - akinek a képzőhellyel legalább 6 hónapig fennállt a szakképzési munkaszerződése vagy a tanulószerződése – sikeres szakmai vizsgája esetén a képzőhely a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján érvényesített összes adókedvezmény 20%-át egyösszegben érvényesítheti. A kedvezmény alapjába beszámít a 2021. év folyamán a szakképzési hozzájárulás terhére érvényesített kedvezmény is.

12/2020. Korm. rend. 332/D. §-a szerint az adókedvezmény igénybevételéhez az akkreditált vizsgaközpont a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgájáról igazolást állít ki a tanulóval, illetve képzésben részt vevő személlyel - a szakképzés információs rendszeréből megállapíthatóan - legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződést kötött duális képzőhely számára, mely igazolást a sikeres szakmai vizsgát követő tizenöt napon belül megküldi.

Felsőoktatási hallgató gyakorlati képzése esetén elszámolható kedvezmény:

Duális képzés keretében a felsőoktatási hallgatóval kötött hallgatói munkaszerződés alapján az arányosított alapnormatívának az egy munkanapra jutó összege a ténylegesen teljesített képzési napokra számolható el. Az egy napra jutó arányosított alapnormatíva számításának módja: 650 000 Ft/fő/év x képzési területtől függő súlyszorzó / 254 munkanap (a képzési területtől függő súlyszorzót a 230/2012. Korm. rend. 19. § a) pontja tartalmazza).

Gyakorlatigényes alapképzési szak esetében a képzőhely a hallgatóval hallgatói munkaszerződést, a felsőoktatási intézménnyel együttműködési megállapodást köt, melynek alapján az arányosított alapnormatívának az egy munkanapra jutó összege a ténylegesen teljesített képzési napokra számolható el. Az egy napra jutó arányosított alapnormatíva számításának módja: 650 000 Ft/fő/év x képzési területtől függő súlyszorzó / 254 munkanap (a képzési területtől függő súlyszorzót a 230/2012. Korm. rend. 19. § b) pontja tartalmazza).

A régi Szt. szerinti együttműködési megállapodás alapján fogadott tanuló után elszámolható kedvezmény:

A Szocho tv. 36/D. § (1) b) pontja alapján a régi Szt. alapján együttműködési megállapodással fogadott tanuló esetében, ahol az együttműködési megállapodás tartalmazza a tanuló családi és utónevét, valamint oktatási azonosítóját, a szakirányú oktatás egy munkanapra jutó arányosított önköltségének 70%-át azokra a munkanapokra lehet csökkentő tételként érvényesíteni, ahol átlagban a gyakorlattal lefedett időszak eléri a napi 7 órát. Az arányosított önköltség számítása során a súlyszorzó értéke 1, melynek megfelelően az egy napra jutó arányosított önköltség számításának módja: 1 200 000 Ft/fő/év x 1 x 70% / 254 munkanap, ami 3 307 Ft/nap összeget jelent.

A felsorolt kedvezmények 2022. január 1-től a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthetők, melynek bevallására a 2208 bevallás 2208A-01-01 lapján kerül sor.

A tájékoztatás támogatási szerződés keretében valósul meg, GFA-KA-ITM-12/2021 Innovációs és Technológiai Minisztérium.