Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás elszámolásáról

2020. augusztus 05.

A gyakorlati képzőhelyek szempontjából kiemelten fontos, hogy 2021. január 1-jétől a 2020. január 1-jét megelőzően érvényes Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések kifutó rendszerben alkalmazandó súlyszorzóját a 4/A. melléklet szerint kell figyelembe venni. 

A melléklet ugyan hatályba lépett 2020. július 1-jétől, így a gyakorlati képzőhelyek már előre tudnak tervezni ezzel, mivel a 332/B. § 2021. januári hatályba lépése miatt azokat csak január 1-jétől alkalmazhatjuk.

Pár példát kiragadva:

· korábban a szakács szakképesítés súlyszorzója: 1,5028; ez 2021. január 1-től 1,86.

· korábban a kőműves szakképesítés súlyszorzója: 1,5972, ez 2021. január 1-től 1,95.

· korábban a kozmetikus szakképesítés súlyszorzója: 1,2420, ez 2021. január 1-től 1,73.

· korábban az épületgépész technikus szakképesítés súlyszorzója: 0,9801, 2021. január 1-től 1,45.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozó szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettséget a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény és az abban kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabály 2020. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni, megállapítani és bevallani. A szakképzési hozzájárulásra kötelezett az új Szakképzési törvény szerinti szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségét 2021. január 1-jétől teljesíti akként, hogy

a) a szakképzési munkaszerződéssel szakirányú oktatásban részt vevő tanuló, képzésben részt vevő személy esetében a szakmához kapcsolódóan a Kormány rendeletében meghatározott súlyszorzót kell alkalmazni,

b) a tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő tanuló esetében

ba) a régi Szkt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítéshez, illetve részszakképesítéshez kapcsolódóan a Kormány rendeletében meghatározott súlyszorzót kell alkalmazni,

bb) a Szakképzési tv. (új) 104-108. § alkalmazásában szakirányú oktatás alatt a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést, szakma alatt régi Szkt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést, részszakképesítést, szakképzési munkaszerződés alatt a régi Szkt. szerinti tanulószerződést kell érteni.

A 2021. évben a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2) bekezdése szerint

az önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év.

2021. január 1-jétől az új Szakképzési törvény 107 §-a szerint a bruttó kötelezettség csökkenthető

a) a fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egynapi mérték és - a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével - az adóév munkanapjai számának szorzataként,

b) hallgatónként az Nftv. szerinti duális képzés arányosított alapnormatívája alapján az egynapi mérték és az adóévben ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzataként

számított összegével. Az önköltség és az alapnormatíva mértékét a központi költségvetésről szóló törvény, az önköltség szakmánként alkalmazandó és az alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó súlyszorzóját a Kormány rendeletben határozza meg.

(3) A bruttó kötelezettség csökkenthető a szakképzési munkaszerződésre tekintettel az (1) bekezdés alapján igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeggel, ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti adókedvezményt az a szakképzési hozzájárulásra kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést, illetve a hallgatóval hallgatói munkaszerződést kötött. A bruttó kötelezettséget meghaladó adókedvezmény adó-visszaigénylés keretében érvényesíthető.

Az új elszámolási rendszerben az OKJ szakképesítésekre és a szakmajegyzékben szereplő szakmákra vonatkozó támogatás mértékét úgy kell kiszámolni tehát, hogy a központi költségvetésről szóló törvényben megadott önköltséget meg kell szorozni a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben szereplő súlyszorzókkal, az így kapott összeget (a szakirányú oktatás arányosított önköltségét) kell elosztani egy év naptári napjainak számával (így kapjuk meg az egynapi mértéket), és ezt a számot kell megszorozni a munkanapok éves számának a szakképző intézményben éves szinten töltött napok számával csökkentett mennyiségével. Tehát az önköltség és a súlyszorzó szorzata még nem azonos a támogatással.

Ez az emelés azért is volt indokolt, mert az új finanszírozási rendszerben nincsenek kiegészítő csökkentő tételek, a Beruházási kiegészítő csökkentő tétel, az Oktatói kiegészítő csökkentő tétel és a Tanműhely-fenntartási kiegészítő csökkentő tétel 2021-től már a tanulószerződés alapján sem érvényesíthetőek. Az OKJ szakképesítések súlyszorzóinak új rendszer szerinti meghatározásánál érvényesítették azt az alapelvet, hogy a finanszírozás szakképesítésenkénti átlagos mértéke (a kiegészítő csökkentő tételeket is beleszámítva) ne változzon.

A 319/2020.(VII.1.) Kormányrendelet itt olvasható:

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20157.pdf

A 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet az alábbi linken olvasható:

(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor)