Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Szakképzés finanszírozása

ADÓKEDVEZMÉNYEK IGÉNYBE VÉTELE

 

Az új szabályok alkalmazásával kapcsolatban átmeneti szabály rendelkezik a régi rendszerben kezdődő képzések új szabályoknak való megfeleltethetőségéről (2021. január 1-jétől). A tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő tanuló esetében

  • az Szkt. 104-108. §-ainak alkalmazása tekintetében szakirányú oktatás alatt az Szt. szerinti gyakorlati képzést, szakma alatt az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést, részszakképesítést, szakképzési munkaszerződés alatt az Szt. szerinti tanulószerződést kell érteni,
  • a régi Szkt.-nak az Szkt. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezése szerint a szakképzési munkaszerződés alatt a szakképző intézménnyel kötött együttműködési megállapodást kell érteni.

 

Az adókedvezmény meghatározása

2022. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adó mind a hatályos és kifutó tanulószerződésekre, mind pedig az új szakképzési munkaszerződésekre vonatkozóan csökkenthető

  • szakiskolával tanulói jogviszonyban álló tanulónként az Nkt. 13/A. § (3) bekezdése szerinti nevelés-oktatás arányosított önköltsége alapján az egy munkanapra vetített mérték és a tárgyhónap munkanapjai számának szorzataként számított összege,
  • ha a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy sikeres szakmai vizsgát tett - az Szkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja szerint megkötött és legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel az a) pont alapján jogszerűen igénybe vett adókedvezmény húsz százalékának megfelelő összeg,
  • hallgatónként az Nftv. szerinti duális képzés és gyakorlatigényes alapképzési szak arányosított alapnormatívája alapján az egy munkanapra vetített mérték és a tárgyhónapban ténylegesen teljesített képzési napok számának szorzataként számított összege.

Átmeneti rendelkezések alapján:

  • a régi Szkt.-nak az Szkt. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezése szerinti szakképzési munkaszerződés alatt a szakképző intézménnyel kötött együttműködési megállapodást kell érteni és a 2018. évi LII. törvény Szochó tv. 17/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mérték 70 százalékát lehet az adóév olyan munkanapjai közül figyelembe venni, amelyek átlagában a gyakorlattal lefedett időszak eléri a napi hét órát, és az alkalmazandó súlyszorzó mértéke 1,0.
  • a 2018. évi LII. Szochó tv. 17/A. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a tárgyhónapra és tárgyhónapot megelőző időszakokra jogszerűen igénybe vett adókedvezménynek minősül az Szkt. 83. § (2) bekezdés a) pontja alapján megkötött és legalább hat hónapos időtartamban fennálló szakképzési munkaszerződésre tekintettel az Szkt. 2021. december 31-én hatályos 107. § (2) bekezdése alapján jogszerűen igénybe vett kedvezmény is.

Az önköltség és az alapnormatíva mértékét a központi költségvetésről szóló törvény, az önköltség szakmánként alkalmazandó és az alapnormatíva képzési területenként alkalmazandó súlyszorzóját az Szkr. határozza meg.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény az adókedvezmény meghatározásához szükséges önköltség összegét – a Szakmajegyzék szerinti szakirányú oktatás tekintetében – 1 200 000 forint/fő/év összegben határozta meg, és a figyelembe vehető alapnormatíva összege – a felsőoktatási duális képzés esetén – 650 000 forint/fő/év. (Figyelem! Az alapnormatíva kifejezés az új Szkt.-ban az Nftv. szerinti duális képzésre vonatkozik!)

Az Szkr. az adókedvezmény megállapításával kapcsolatban a végrehajtást segítő rendelkezésként határozza meg az önköltség számított összegére és a szakmaszorzó megállapítására vonatkozó tudnivalót.

  • A kedvezmény összege: az arányosított önköltség / 251 × képzési napok (a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével az adóév munkanapjai)
  • Az arányosított önköltség: önköltség költségvetési törvény szerinti összege (1 200 000 Ft) × szakmai súlyszorzó
  • A szakmai súlyszorzó: szakmaszorzó × évfolyami szorzó

Az évfolyami szorzó és a szakmaszorzó az Szkr. 332/A. §-a alapján:

Évfolyami szorzók a szakirányú évfolyamakon:

 

 

Éves munkanapok száma:

2023-ban 251 nap; 2024-ben 251 nap; 2025-ben 252 nap

Szakmaszorzók: