Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Be-és kiutazási szabályok

2020. november 03.

A szeptember eleje óta érvényben levő beutazási korlátozások élnek, de a visegrádi országok polgárai számára továbbra is élnek a könnyítések.

A Magyarországra történő beutazásra 2020. szeptember 1-től a következő rendeletekben foglalt szabályok vonatkoznak:

 • 407/2020. (VIII.30.) Kormány rendelet - A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról
 • 408/2020. (VIII.30.) Kormány rendelet - A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól
 • 33/2020. (VIII.30.) BM rendelet  - A kapcsolt vállalkozások közötti üzleti utazás körébe tartozó államokról

A rendeletek teljes terjedelmükben a következő linken érhetők el: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20195.pdf.

A Kormány szeptember 4-én módosította a koronavírus-járvánnyal összefüggő határzárra vonatkozó előírásait. A tesztelésre, sport- és kulturális rendezvényekre, továbbá az üzleti célú utazásokra vonatkozó enyhítések szeptember 5-én léptek életbe.

422/2020. (IX. 4.) Kormányrendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet járványügyi utazási részletszabályaival kapcsolatos módosításáról a linkre kattintva érhető el.

A határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló, szeptember 1-jétől hatályos 407/2020. kormányrendelet értelmében a kormány a teljes belső határon a határellenőrzést ideiglenesen visszaállítja.

Általános rendelkezések az utazási korlátozásokról

A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. kormányrendelet értelmében az alábbiakat rendelte el a kormány:

 • a rendelet hatálya a magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott nem hivatalos célú határátlépésre terjed ki,

 • a magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik  a) aki Magyarországon állandó tartózkodásra jogosult, és családtagja, ha ezt a jogát okmánnyal igazolja, illetve b) aki rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja, c) aki magyarországi sportszervezetnek a  sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére, d) aki a  külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére, e) a  magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően lép be Magyarország területére.

 • a rendelet hatálya nem terjed ki
  • teherforgalomban történő határátlépésre
  • a külföldre utazásról szóló törvény szerinti hivatalos útlevéllel történő határátlépésre
  • arra a személyre, aki a Magyarorszra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a COVID-19 betegségen átesett.

Magyar állampolgárok hazaérkezése

 • külföldről érkező magyar állampolgár és családtagja a személyforgalomban Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Ha a fertőzés gyanúját állapítják meg, akkor az illetékes járványügyi hatóság által meghatározottak szerint kijelölt karanténban vagy – ha az nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

 • ha az egészségügyi vizsgálat fertőzés gyanúját nem állapítja meg, az illető magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 10 napra hatósági házi karanténban, ha ilyennel nem rendelkezik, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre,

Külföldiek belépése Magyarországra

 • nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére nem léphet be. A belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság  kérelemre felmentést adhat.  A rendőri szerv engedélyezheti a  beutazást, ha a kérelmező igazolja, hogy a belépés célja

 • a) bírósági, hatósági eljárási cselekményen történő részvétel,
 • c) az egészségügyi intézmény beutalójával vagy más megfelelő igazolással egészségügyi ellátás igénybevétele,
 • d) a hallgatói vagy a tanulói jogviszony alapján fennálló tanulmányi vagy vizsgakötelezettség teljesítése, ha ezt az oktatási intézmény által kiállított igazolás tanúsítja,
 • e) a fuvarozási tevékenységgel összefüggő munkavégzéshez kapcsolódó utazás személyforgalomban, amelynek célja a  fuvarfeladat kiindulópontjára (munkavégzés megkezdésének helyszínére) történő eljutás vagy az  ilyen munkavégzést követően személyforgalomban történő hazatérés, ha ezt a  munkáltató által kiállított igazolás tanúsítja,
 • f) a családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,
 • g) hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • h) a kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású egyházi rendezvényen történő részvétel vagy
 • i) egyéb méltányolható ok.

A kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő, magyar, illetve angol nyelven nyújtható be, benyújtható törvényes képviselő vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazásban megjelölt meghatalmazott útján is, ha a beutazásra ugyanabban az időpontban kerül sor, és a beutazás indoka azonos, úgy az  érintett személyek meghatalmazásának csatolása esetén egy meghatalmazott több személy nevében egy kérelmet terjeszthet elő, elegendő egy kérelmet benyújtani. Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, amelynek tűrésére köteles. Akinél az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be. Akinél az egészségügyi vizsgálat során a fertőzés gyanúja nem merül fel, 10 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. 

Az üzleti, illetve gazdasági célú utazásra vonatkozó rendelkezések (2020. szeptember 5-től)

 • Ha a  Magyarországról történő kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a  magyar állampolgár Magyarországra történő visszautazásakor igazolja, a  magyar állampolgár a  kiutazást követően Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. 
 • Ha a Magyarországra történő beutazás üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelynek tényét a nem magyar állampolgár Magyarország területére történő belépéskor igazolja, Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. 
 • Ha ezekben az esetekben az igazolás hitelessége kétséges, az egyébként előírt egészségügyi és karanténszabályok szerint kell eljárni.
 • A gazdasági / üzleti célú beutazás tényét, a következő linken elérhető igazolás kitöltésével és bemutatásával lehet igazolni: http://www.police.hu/sites/default/files/2020-09/Igazol%C3%A1s%20%C3%BCzleti%20vagy%20gazdas%C3%A1gi%20c%C3%A9l%C3%BA%20beutaz%C3%A1shoz%20-%20Certificate%20for%20business%20travellers.pdf

További hasznos információ: https://mtu.gov.hu/cikkek/igazolni-kell-az-uzleti-gazdasagi-beutazasi-celt-a-mentesseghez-1844

Ingázók

Szabadon léphetnek be az országba azok a magyar állampolgárok, akik 24 óránál nem hosszabb időre hagyták el az országot, és nem távolodtak el 30 kilométernél nagyobb távolságra a határtól.

Hasonlóképpen a szomszédos országok állampolgárai és az ott élő magyar állampolgárok legfeljebb 24 órára és 30 kilométeres sávra léphetnek Magyarország területére.

https://www.origo.hu/jog/20200912-origo-jog-das-jogszerviz-hataratlepes-uj-szabalyok-jarvany.html

Kapcsolt vállalkozások utazói

A  külföldről érkező személy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, ha olyan belföldi vagy a  közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok egyikében bejegyzett gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben a közbiztonságért felelős miniszter által meghatározott államok közül legalább egyikében bejegyzett további gazdasági társasággal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 23. pontja szerinti vállalkozási viszonyban áll. (2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nélkül történő belépésre akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdés szerinti személy az üzleti célú utazás tényét valószínűsíti.

A fentieken túl a katonai konvojokra, a versenyzőkre, a sportszakemberekre, illetve sport- és kulturális eseményeken résztvevőkre vonatkozó rendelkezések is megtalálhatól az augusztus 30-i, illetve a szeptember 4-i Magyar Közlönyben. 

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200830/koronavirus-megjelent-az-utazasi-korlatozasokrol-szolo-rendelet-ime-a-reszletek-446570

Halaszthatatlan ügyek intézése esetére a külügyminisztérium 42 ország korábbi besorolását változtatta meg, és helyezte az I., vagyis az utazásra nem javasolt kategóriából a II., fokozott biztonsági kockázatot jelentő országok közé. A szeptember 1-jén életbe lépett korábbi besorolás megváltoztatása szeptember 3-tól érvényes.

https://www.travelo.hu/hirek/20200904-covid19-koronavirus-besorolas-orszagok-halaszthatatlan.html

Az alábbiakban információkat találhatnak az egyes szomszédos országokra vonatkozó korlátozásokról, amennyiben Magyarország területére kívánnak beutazni. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a honlapokon található információk nem minden esetben a legfrissebbek, a gyakorlati intézkedésekről érdemes tájékozódni az adott határállomáson. Az egyes határállomások elérhetőségei megtalálhatók a következő linken:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo/hataratlepessel-kapcsolatos-informaciok

A Rendőrség honlapján interaktív térképen megtalálhatók a környező országok határátkelőhelyeire vonatkozó részletes tájékoztatók (a legördülő listában válasszák ki az országot, a megjelenő táblázatban a határátkelőhelyre kattintva megtalálhatók a legfrissebb információk; határátkelőhelyek nyitvatartása, forgalom típusa stb.):

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=All

Ausztria

Bizonyos esetekben enyhített Ausztria utazási besorolásán a magyar külügyminisztérium. A munkavállalási vagy tanulási céllal kiutazókra már nem érvényes a legszigorúbb utazási figyelmeztetés, de ez a beutazás és hazatérés szabályait nem érinti.

Bár továbbra sem javasolt a külföldre utazás Magyarországról, az alábbi kivételes esetekben a konzuli szolgálat utazási javaslata megváltozott:

 • bírósági vagy hatósági eljáráshoz kapcsolódó részvétel,
 • halaszthatatlan üzleti tevékenység vagy egyéb munkavégzés,
 • egészségügyi ellátás,
 • tanulmányi vagy vizsgakötelezettség,
 • fuvarozáshoz kapcsolódó utazás személyforgalomban,
 • halaszthatatlan családi eseményeken (házasságkötés, keresztelő, temetés) részvétel,
 • hozzátartozó gondozása, ápolása,
 • kiemelt, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel.

Ezekben az esetekben a magyar külügyminisztérium utazási javaslata a külföldre utazók számára: fokozott biztonsági kockázatot jelent. Ennek például azoknál a vállalkozásoknál lehet jelentősége, amelyek belső szabályzatukban megtiltják munkatársaiknak az utazást azokba az országokba, amelyekbe az utazást a konzuli szolgálat nem javasolja.

2020. október 17-vel Ausztriában új rendelet lépett hatályba a beutazási szabályokat illetően, melynek célja az átláthatóbb szabályozás. A Magyarországról beutazó magyar állampolgárokra az eddigi szabályok vonatkoznak, a beutazás továbbra is korlátozásmentesen lehetséges. Az Ausztrián keresztül történő tranzitálás - a csak a feltétlenül szükséges megállással - továbbra is lehetséges marad.

A jogszabály és a mellékletei (pl. orvosi igazolás) a következő linken érhetőek el: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011303

A belépés EU/EGT-országokból, Svájcból, Andorrából, Monacóból, San Marinóból, Vatikánból és az Egyesült Királyságból:  Korlátozásmentes, ha (1) a kiindulási ország korlátozás nélküli ország és (2) a beutazó valószínűsíti, hogy a beutazást megelőző 10 napban csak Ausztriában vagy egy korlátozásmentes országban tartózkodott. A fenti feltételek valamelyikének nem teljesülése esetén 72 óránál nem régebbi negatív tesztet tartalmazó igazolással lehetséges a beutazás, ennek hiányában tíz napos karanténba kell vonulni, amely egy negatív eredményű mikrobiológiai teszttel automatikusan lezárható. Azok a belépők, akik a belépést megelőző 10 napban bármikor egy magas kockázatú országban  tartózkodtak, 72 óránál nem régebbi negatív teszteredményt tartalmazó igazolással utazhatnak be, különben karanténba kell vonulniuk és 48 órán belül kötelesek tesztet csináltatni. amennyiben a teszt negatív, a karantén lezártnak tekinthető. A korlátozás nélküli és a magas kockázatú országok listája a konzuliszolgálat oldalán érhető el.

https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ausztria

https://becs.mfa.gov.hu/news/Valtozott-ausztria-utazasi-besorolasa

https://www.advantageaustria.org/hu/oesterreich-in-hungary/news/local/Coronavirus__Situation_in_Ungarn.hu.html

Horvátország

A Horvát Köztársaságba történő beutazáskor Magyarország-, valamint az Európai Unió más tagállami állampolgárainak, az említett állampolgárok családtagjainak, az Európai Unióban tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgároknak a COVID-19 járványintézkedések miatt nem kell külön igazolniuk beutazásuk célját - azonban kötelesek betartani a horvát járványügyi előírásokat.

A beutazásakor - az esetleges, későbbi járványügyi kontaktkutatás elősegítése érdekében - rögzítik az úti célt, mobiltelefon számot és e-mail címet. A határon végzett adatgyűjtés miatt kialakuló torlódás elkerülése, a várakozási idő csökkentése érdekében, a horvát hatóságok a Horvát Köztársaságban tartózkodni szándékozó külföldi állampolgároknak javasolják, hogy adataikat előre töltsék fel az https://entercroatia.mup.hr/ honlapon keresztül. Azon utasoknak, akik az említett honlapon adataikat előre feltöltik, a határon nem kell külön várakozniuk az adatszolgáltatás miatt. Az adatok honlapon keresztül történő feltöltését követően, az utas visszaigazoló e-mail üzenetet kap, továbbá megkapja a Horvát Közegészségügyi Szolgálat útmutatóival és javaslataival kapcsolatos információkat. A fenti honlap horvát, illetve angol nyelven érhető el, azonban várhatóan rövid időn belül más nyelveken is elérhető lesz. A fent felsorolt államok állampolgárai számára a Horvát Közegészségügyi Intézet útmutatói hamarosan több nyelven is elérhetővé válnak. 

A Horvátországon keresztül tranzitálóknak a horvát határrendőrség iránymutatása szerint nem kell kitölteni az adatlapot.

Akik az utazást megelőzően adataikat nem töltik fel, belépéskor külön sávban kell várakozniuk az adatszolgáltatás végett.

További információk a Konzuli Szolgálat honlapján érhetők el: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?horvatorszag

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=horv%C3%A1t+hat%C3%A1rszakasz

Románia

Magyarország  is felkerült a koronavírus-fertőzések nagy száma miatt kockázatosnak minősített országok listájára, így kéthetes házi karanténba kell vonulnia annak, aki ezekből az országokból ékezik Romániába, a karanténkötelezettség november 3-tól érvényes.  Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) november 2-i ülésén frissítette a kockázatosnak tartott országok listáját, és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) adatai alapján az elmúlt 14 napban a 100 ezer lakosra vetített fertőzésszámot vették alapul. A karanténkötelezettség nem vonatkozik azokra a személyekre, akik 3 napnál rövidebb időre érkeznek Romániába, és fel tudnak mutatni egy negatív koronavírustesztet, amelyet a határátlépésük előtti 48 órában végeztek el. A többi beutazóra 14 napos karantén vár, ám ez a tizedik napon feloldódhat, ha a nyolcadik napon elvégezett tesztjük negatív.

Nem vonulnak karanténba azok a tünetmentes személyek:

 • akik közvetlenül érkezés előtt legalább 14 napot töltöttek el „sárga zónán” kívüli területen
 • a teherforgalomban belépő, 2,4t feletti tömegű jármű vezetői
 • a 9 főnél nagyobb befogadóképességű személyszállító jármű vezetői
 • repülőgép, vonat és hajó személyzete
 • határmenti ingázók, valamint a szomszédos országok gazdasági szereplőinek román állampolgárságú alkalmazottai 
 • román gazdasági szereplők kiküldetésben dolgozó alkalmazottai
 • romániai leányvállalattal, vagy képviseleti irodával rendelkező külföldi cégek képviselői
 • egészségügyi, tudományos területen működtetett berendezések és eszközök karbantartását, szervizelését végzők
 • a diplomáciai vagy konzuli személyzet, a nemzetközi szervezetek személyzete
 • román állampolgár, vagy tanulmányi / vizsga céllal belépő külföldi tanulók, hallgatók
 • Romániában rendezett sportversenyeken résztvevő nemzetközi delegációk tagjai
 • akik 72 óránál rövidebb időre utaznak be és rendelkeznek 48 óránál nem régebbi negatív PCR teszteredménnyel.

A Románia területén való áthaladás (tranzit) kizárólag a SARS-COV-2 vírus terjedésének leküzdése érdekében hozott intézkedések szigorú betartásával engedélyezett:

 • Az átutazás kizárólag a román hatóságok által kijelölt tranzitútvonalak betartásával történhet, megszakítások nélkül. Kizárólag az üzemanyaggal történő feltöltés és a nyilvános illemhelyek használata végett lehet megállni.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz

A Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?romania

Változás 2020. november 3-tól: https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134333-koronavirus-magyarorszag-visszakerult-a-kockazatosnak-min-sitett-orszagok-listajara

Szerbia

A fertőzöttségi szint alapján Szerbia három zónába sorolja az országokat: vörös, kék és zöld. Magyarország a zöld zónába került, így onnan érkezve nincs semmiféle beutazási korlátozás. Az ingázóknak a határ átlépéséhez érvényes úti okmányokkal kell rendelkezniük. Emellett be kell mutatniuk a lakcímet igazoló dokumentumot és a munkáltatói igazolást, földtulajdon esetén a tulajdoni lapot vagy a bérleti szerződést. 

2020. augusztus 21-től, az országba történő belépés szabályainak általános feltételei nem vonatkoznak:

 • a Szerb Köztársaság állampolgáraira, akik Észak-Macedóniából, Romániából, Bulgáriából illetve Horvátországból érkeznek;
 • azon külföldi állampolgárokra, akik a Szerb Köztársaság területén tranzitálnak. (A külföldi állampolgárok tranzitálása a Szerb Köztársaság területén, belépéstől számítva 12 óránál nem lehet hosszabb időszak);
 • azon külföldi állampolgárokra, akik tranzitálás során Észak-Macedóniában, Romániában, Bulgáriában illetve Horvátországban nem tartózkodtak 12 óránál hosszabb ideig;
 • azoknak a repülőgépeknek a személyzetére, amelyek végső rendeltetési helye a Szerb Köztársaság;
 • azoknak a repülőgépeknek a személyzetére és utasaira, akik tranzitálnak a Szerb Köztársaság nemzetközi repülőterein;
 • azokra a személyekre, akik a külföldi diplomáciai és konzuli képviseletek és nemzetközi szervezetek Szerb Köztársaságba akkreditált alkalmazottai, valamint családtagjaik, továbbá akik különleges személyi igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet a Külügyminisztérium illetve a Kormány Főtitkársága állított ki;
 • a 12 év alatti kiskorúakra, ha a szülő, gyám vagy más gyermeket kísérő személy negatív teszttel rendelkezik;
 • azokra a külföldi állampolgárokra, akik ideiglenes tartózkodási engedéllyel vagy állandó tartózkodási engedéllyel rendelkeznek a Szerb Köztársaságban;
 • külföldi katonai, rendőrségi és egyéb biztonsági szolgálatok tagjaira, akik a Szerb Köztársaság területén utaznak át, vagy előzetes értesítéssel a Szerb Köztársaságba érkeznek hivatalos feladatok elvégzése céljából;
 • azokra a külföldi állampolgárokra, akik nemzetközi személy-, illetve áruszállítást végeznek a Szerb Köztársaság viszonylatában vagy azon keresztül:
 • tehergépjárművek vezetőire nemzetközi közúti forgalom során. A tranzitálás a Szerb Köztársaság területén a belépéstől számítva 12 óránál nem lehet hosszabb;
 • azon teherszállító hajók személyzetére, amelyek a szerbiai kikötők egyikébe szállítanak árut, illetve a Szerb Köztársaság területén, nemzetközi folyami útvonalon a folyás irányával szemben történő tranzit hajózás esetén a Szerb Köztársaság területére történő belépéstől számítva 90 óránál nem hosszabb időre korlátozódik a tranzitálás, önjáró uszályok esetében pedig 60 óránál nem hosszabb időre. Folyásirányban a Szerb Köztársaság területére történő belépéstől számítva 72 óránál nem hosszabb időre, az önjáró uszályok esetében pedig 54 óránál nem hosszabb időre korlátozódik a tranzitálás;
 • vasúti járművek személyzetére;
 • diplomáciai úton bejelentett humanitárius szállításban résztvevő személyekre;
 • a határ menti térségekből érkező szomszédos országok állampolgáraira, akik mezőgazdasági munkát végeznek és/vagy mezőgazdasági földterülettel rendelkeznek a Szerb Köztársaság területén. (Akik mezőgazdasági munka elvégzése során a megművelt földterületen dolgozva átlépik az államhatárt, kötelesek a földtulajdonos igazolásával vagy a mezőgazdasági földterület tulajdonosának nyilatkozatával rendelkezni);
 • határ menti térségben lakó és a Szerb Köztársaság területén alkalmazott szomszédos országok állampolgáraira, akiknek a Szerb Köztársaságban levő munkáltatója foglakoztatásukat igazoló dokumentumot állított ki.

Az előző szabályok hatályban maradása mellett 2020. szeptember 18-án 18:00 órától minden olyan Montenegró, Horvátország és Bosznia-Hercegovina területéről érkező személy (szerb és az a nem szerb állampolgár, aki állandó vagy ideiglenes szerb tartózkodási engedéllyel rendelkezik egyaránt), a határátkelőhelyen írásbeli figyelmeztetést kap arról, hogy 10 napos egészségügyi megfigyelés alá kerül, és a határátlépéstől számított 24 órán belül köteles a területileg illetékes COVID-ambulancián bejelentkezni.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szerb+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szerbia

Szlovákia

Szlovákia határai továbbra is nyitva maradnak, de november 2-től csak friss negatív koronavírusteszttel lehet belépni az országba. A beutazókat szúrópróbaszerűen ellenőrzik. A határokon elvégzett szűréseket legkorábban a november 9-i héten vezethetik be, amikor felszabadulnak az országos teszteléssel lekötött egészségügyi kapacitások.

Magyarországra történő belépés esetén a 10 napos hatósági házikarantén alól mentesülnek azok, akik a szlovák-magyar határ között ingáznak, valamint azok, akik a másik országban oktatásban vesznek részt vagy egészségügyi ellátására szorulnak.

A Magyarországon áthaladó teherforgalom (7,5 t felett, melynek célállomása nem Magyarország vagy Szlovákia) az alábbi határátkelőket használhatja: Rajka - Dunacsún (sztráda), Parassapuszta - Ipolyság (Lévai járás), Tornyosnémeti - Migléc (Milhosť - Kassa-vidéki járás), Komárom - Komarno (Monostori híd). A célforgalom használhatja a többi nyitva lévő határátkelőt is a megszabott korlátozások mellett.

A magyarországi szállásukat korábban lefoglaló csehek, lengyelek és szlovákok egy - 5 napnál nem régebbi - negatív teszttel bejöhetnek Magyarországra, míg a visegrádi országokban korábban szállást foglaló magyaroknak is elég lesz egy negatív teszt a hazaérkezést követően.

Változás november 2-től: https://hvg.hu/vilag/20201102_szlovakia_jarvany_koronavirus_teszt

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A1k+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovakia

Szlovénia

A szlovén kormány 2020. október 26-tól Magyarországon Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves-Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém és Zala megyéket is a „piros” listára helyezte, a korábban már a listán szereplő Budapest, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Pest Vas megyék mellett. Magyarország többi része a 2020. szeptember 29-i döntés értelmében továbbra is a „narancssárga” listán szerepel. 

Emiatt piros listán szereplő megyékből beutazó magyar állampolgárok számára, amennyiben nem esnek az alábbi kivételek közé, a szlovén hatóságok 10 napos hatósági karantént fognak elrendelni, mely egy 48 óránál nem régebbi, uniós vagy schengeni tagállamban készített PCR-teszt negatív eredményének határon történő bemutatásával kiváltható. A hatósági karantén időtartama alatt elvégzett negatív PCR-teszt esetén a szlovén hatóságok megszüntetik a hatósági karantént.

A harmadik országokban (azaz nem uniós és nem schengeni tagállamokban) megtalálható és a szlovén hatóságok által elfogadott PCR-teszteket készítő laboratóriumok listája a https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73 honlapon érhető el.

Magyarország többi, „narancssárga” besorolású részéről érkező magyar állampolgárok számára az alábbiak szerint nem rendelnek el hatósági karantént, illetve számukra nem szükséges a negatív PCR-teszt határon történő bemutatása.

A 10 napos hatósági karantén alól az alábbi kategóriákba tartozók mentesülhetnek:

 • határon naponta ingázó munkavállaló (igazolással)
 • nemzetközi fuvarozási szektorban dolgozók
 • gazdasági tevékenység esetén (igazolással) és negatív Covid-19 teszttel (szlovén cím bemutatásával)
 • szlovéniai úticéllal kereskedelmi személy- vagy árufuvarozásban résztvevők, max. 12 órás szlovéniai tartózkodással, tranzit teher- és személyfuvarozók max. 12 órás szlovéniai tranzittal
 • Szlovénián keresztül - max. 12 óra- tranzitálók  
 • diplomata útlevéllel rendelkezők (ide tartoznak a nemzetközi szervezet által kiállított útiokmánnyal, hivatalos látogatásuk célját szlovén állami hatóság igazolásával tanúsítók is)
 • Szlovéniába érkező hivatalos külföldi delegáció tagja (igazolással, vagy szlovén hatóság meghívójával), illetve külföldről visszatérő szlovén hivatalos delegáció tagja
 • külföldi hatóság képviselője, aki hivatali feladat végrehajtására érkezik Szlovéniába és azt ezt követően haladéktalanul elhagyja
 • Szlovén Hadsereg és Rendőrség tagjai vagy állami hatóságok munkatársai, akik külföldi munkavállalásból térnek vissza
 • oktatási és tudományos tevékenységben, kutatásban résztvevők (igazolással) és szüleik vagy más, őket szállító személyek (akik max. 24 órán belül elhagyják az országot)
 • sürgős személyes vagy üzleti ügyintézés (igazolással, max. 48 óra)
 • tervezett (sürgős) orvosi beavatkozásra érkezők kísérővel (ha a beavatkozás Szlovéniában vagy az EU vagy a schengeni térség valamelyik tagállamában van)

Szlovéniával szomszédos országokra vonatkozó kivételek (a szomszédos ország járványügyi besorolásától függetlenül, nincs szükség negatív teszteredményre és hatósági karantént sem rendelnek el):

 • határ mindkét oldalán földtulajdonnal rendelkezők mezőgazdasági és erdészeti tevekénység folytatása céljából (családtagoknál is)
 • szlovén állampolgár vagy Szlovéniában tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi és közvetlen családtagjai, aki a szomszédos országban ingatlantulajdonnal vagy saját tulajdonú lakóhajóval rendelkezik, igazolással, a Szlovéniából történő kilépést követő 48 órán belül ismét szlovén területre lép
 • határ mindkét oldalán földtulajdonnal rendelkező szlovén vagy Szlovéniában tartózkodási engedéllyel rendelkező szmélynek a betakarításban segítő személy, igazolással, Szlovéniába 24 órán belül történő visszatéréssel

„Narancssárga listás” uniós vagy schengeni tagállamokra vonatkozó, karantén és negatív teszt bemutatása alóli mentesség:

 • Szlovéniába a „narancssárga listás” uniós vagy schengeni tagállamból érkezők

A biztonságosnak minősített országok listája itt található: https://www.nijz.si/en/list-countries-crossing-national-borders-without-restrictions.

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=szlov%C3%A9n+hat%C3%A1rszakasz

Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?szlovenia

Ukrajna

Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának közlése alapján Ukrajna 2020. október 30-án Magyarországot a piros országok közé sorolta.

Ezen országokból történő beutazás külföldiek részére a COVID-19 biztosítás mellett egy 48 óránál nem régebben készült negatív teszt bemutatása mellett lehetséges, ennek hiányában két hét karantén letöltése kötelező „maradj otthon” karanténkövető telefonos applikáció regisztrációjával. A karanténból kiszabadulni - annak letelte előtt - csak a beutazást követően, akkreditált laboratóriumban (reptéren) elvégzett és negatív eredményt mutató teszt megküldésével lehetséges. (A teszt költségét az érintettnek kell viselnie.) Negatív eredmény esetén a laboratórium értesíti  a központot, és az érintett személy üzenetet kap a telepített alkalmazáson keresztül, hogy a továbbiakban mentesül a karantén előírások betartása alól.

https://phc.org.ua/news/algoritm-pripinennya-samoizolyacii-dlya-osib-scho-peretnuli-derzhavniy-kordon) 

Minden beutazó külföldi állampolgárnak rendelkezni kell Covid-19 kezelést és megfigyelést fedező biztosítással, amit egy Ukrajnában képviselettel rendelkező biztosító állított ki.  Az alábbi személyeknek nem kell biztosítást kötniük:

 • menekültként elismert vagy további segélyben részesülő személyek; 
 • Ukrajnába akkreditált diplomaták, konzuli szolgálatok munkatársai és családtagjaik, Ukrajnában akkreditált nemzetközi szervezetek és missziók munkatársai és családtagjaik, illetve az Ukrajna Külügyminisztériuma meghívására érkező személyek; 
 • NATO tagállamok NATO Békepartnerség program tagjai fegyveres erőinek kiképzői, akik Ukrajna Védelmi Minisztériuma meghívása alapján vesznek részt Ukrajna Fegyveres Erőinek képzésein. 

Friss információk a Rendőrség honlapján: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=ukr%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz

A Konzuli Szolgálat honlapja: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok?ukrajna

Forrás: mkik.hu