Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

"Egészséges munkahelyek" - helyes gyakorlat díj pályázat

Szerző: Buda Csilla
2021. január 25.

A 2020–2022.évi Helyes Gyakorlat Díjak program elsődleges célja: felhívni a figyelmet a munkával összefüggő mozgásszervi megbetegedésekre, kezelésükre és a megelőzési kultúra támogatására. Az Egészséges Munkahelyek – Helyes Gyakorlat Díjak kapcsán meghirdetett verseny kétfordulós: a jelentkezők nemzeti szintű elbírálását követően a végső díjazottakat egy páneurópai döntőbizottság választja ki.

1. lépés – Nemzeti szint: A helyes gyakorlatra vonatkozó példák összegyűjtése

A helyes gyakorlat példáit az Európai Unió 27 tagállama, valamint az EGT/EFTA-államok, a Nyugat-balkán országai és Törökország vállalkozásaitól és szervezeteitől fogadják el. A Nemzeti Fókuszpontok összegyűjtik a kampány témájával kapcsolatos helyes gyakorlatok meglévő, nemzeti példáit. A nyilvánosságnak szóló háttér-információk a helyes gyakorlatról szóló szórólapon https://healthy-workplaces.eu/en/tools-and-publications/publications/good-practice-awards-flyer találhatók, amely a kampány weboldalán

https://healthy-workplaces.eu/hu  is szerepel.

A helyes gyakorlatra vonatkozó példák lehetséges forrásai:

a nemzeti hálózat vagy a közvetítők által ismert jó gyakorlatok meglévő példái

 •  szociális partnerek;
 • munkaügyi/munkavédelmi felügyelőségek;
 • szakmai szervezetek;
 • társadalombiztosítási szervezetek, például balesetbiztosítással foglalkozó társaságok;
 • országos versenyek és díjátadó rendezvények alkalmával kiválasztott helyes gyakorlati példák;
 • sajtó- és reklámtevékenységeken keresztül kiválasztott példák, beleértve a hírleveleket, magazinokat, honlapokat, konferenciákat és kiállításokat.

A tagállamok munkájának minimalizálása érdekében javasoljuk, hogy a nemzeti példákat az EU-OSHA által megkövetelt formában kérjék (lásd az alábbi 3. lépést).

2. lépés – Nemzeti szint: A példák értékelése

A Nemzeti Fókuszpontok tripartit értékelést szerveznek a két legjobb nemzeti példa kiválasztására, amelyek azután bekerülnek az európai szintű kiválasztási eljárásba. Az egyik a száz főnél kevesebb munkavállalót alkalmazó jelentkezők közül kerül ki, míg a másik az annál nagyobb vállalatok közül

Az értékelési és kiválasztási eljárást a tripartit nemzeti hálózaton belül, a szociális partnerek bevonásával kell elvégezni. Felhívjuk figyelmét, hogy a szociális partnerek nemzeti szintű értékelési eljárásba való bevonása fontos szempont az európai szintű értékelés során. Az értékelőknek gyakorlati ismeretekkel kell rendelkezniük a munkahelyi megoldásokról.

Az értékelés során azon helyes gyakorlati példákat kell kiválasztani, amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:

 • a 2020–2022. évi Egészséges Munkahelyek – Helyes Gyakorlat Díjak program szórólapján ismertetett, az adott témának való megfelelőséggel kapcsolatos szempontok;
 • a helyes gyakorlat értékelésével kapcsolatos szempontok, amelyeket a B melléklet tartalmaz;
 • az odaítélési szempontok, amelyeket a C melléklet értékelő űrlapja tartalmaz.

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a kizárólag üzleti haszonszerzés céljából kidolgozott példák NEM fogadhatók el.

 Ez különösen azokra a termékekre, eszközökre vagy szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket forgalmaznak vagy forgalmazhatnak.

3. lépés – Európai szint: Továbbítás az EU-OSHA-nak

A két legjobb nemzeti példát – kategóriánként (azaz a 100-nál kevesebb, illetve 100 vagy több munkavállalót foglalkoztatók közül egyet-egyet) – a Nemzeti Fókuszpont továbbítja az EU-OSHA-nak. Amennyiben valamelyik kategóriában nincs megfelelő jelentkező, a másik kategóriából két példa küldhető el.

 • A kiválasztott példák – és az alátámasztó dokumentumok – beküldési határidejét be kell tartani, módosítására nincs lehetőség, hogy elegendő idő legyen a fordításra és az európai szintű értékelés előkészítésére.
 • A nemzeti példákat az alábbiak szerint kell beküldeni:
  • E-mailben: GPA@healthy-workplaces.eu
  • A kiegészítő információk a „GPA Competition” jelige borítékon való feltüntetésével postai úton vagy futárral is beküldhetők az alábbi címre:

EU-OSHA Prevention and Research Unit

Edificio Miribilla, Santiago de Compostela 12, 5th floor,

48003 Bilbao – Spain

 

Minden egyes példához külön jelentkezési lapot kell kitölteni (lásd a külön dokumentumot):

 • A jelentkezési lapot bármely közösségi hivatalos nyelven ki lehet tölteni, jóllehet az Ügynökség előnyben részesíti az angol nyelvű kitöltést;
 • A jelentkezési lapot MS Word dokumentumként, elektronikus formátumban kell beküldeni.
 • A jelentkezési lapnak 9000 karakternél (kb. 5 oldal) rövidebbnek kell lennie (az ennél hosszabb szövegek fordításáért az EU-OSHA-nak jelentősen többet kell fizetnie)
 • A szövegnek egyértelműnek és egyszerűnek kell lennie, hogy bárki könnyen megértse, aki a munkahelyén a példát alkalmazni kívánja.
 • A jelentkezési lap csak szöveget tartalmazhat; nem tartalmazhat fotót, grafikont stb. (további információ lentebb).

KÉRJÜK, VEGYÉK FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET: A jelentkezési lap az első számú hivatkozási pont az európai zsűri számára, és ez az a dokumentum, amelyet angolra fordítanak abban az esetben, ha a példa benyújtására más nyelven kerül sor, ezért a dokumentumnak minden lényeges információt tartalmaznia kell.

A Nemzeti Fókuszpont minden egyes példához értékelő űrlapot (lásd a C mellékletet) állít ki.

 • Az értékelő űrlapot, amennyiben lehetséges, angolul kell kitölteni.
 • Az értékelő űrlapot a jelentkezési lappal együtt elektronikus formátumban kell beküldeni      

KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET: A nemzeti zsűri megállapításai (a példa előnyei / erősségei) értékes információforrást jelentenek az európai zsűri számára, ezért fontos ennek a résznek a gondos kitöltése, beleértve a zsűri döntésének indoklását is.

További információ

Az EU-OSHA szívesen fogad kiegészítő dokumentációkat, amelyek segítik az értékelő bizottságot a tevékenység minőségének és hatókörének felmérésében. Kérjük azonban, vegye figyelembe, hogy a teljes anyagból nem készül angol nyelvű fordítás, ezért győződjön meg róla, hogy az adott példa jellemzéséhez szükséges összes információ szerepel az összefoglalásban.

 • A kiegészítő dokumentáció például a következőket tartalmazhatja:
  • kézikönyvek vagy más dokumentációk, amelyek a példa részét képezik;
  • fotók, illusztrációk, grafikonok, diagramok stb., amelyek segítenek a példa szemléltetésében (pl. egy újratervezett munkavégzési környezetről készült fénykép hasznos lehet);
  • a fényképeket külön, például GIF, JPG, BMP vagy TIFF formátumban kell benyújtani; kérjük, vegye figyelembe, hogy jó minőségű nyomathoz legalább 300 dpi-s felbontású kép szükséges;
  • ne feledje, hogy a fotók és az illusztrációk (képek, rajzok, diagramok stb.) beküldése előtt azok szerzői jogának tulajdonosaitól engedélyt kell kérni;
  • a munkahelyi szabályzatból vagy képzési anyagokból származó kivonatok is hasznosak lehetnek;
 • A kiegészítő anyagokat lehetőleg elektronikusan kell elküldeni, de:
 • papíralapú dokumentumok is elfogadhatók;
 • az anyagról nem feltétlenül készül fordítás (lásd az alábbi „FONTOS” megjegyzést);
 • a végső határidő után beérkező – angol vagy más nyelvű – anyagok nem biztos, hogy eljutnak a bírálókhoz összeülésük előtt.

FONTOS: Kérjük, hogy egy rövid ismertetővel együtt adja meg a mellékletek / kiegészítő anyagok listáját. Ez különösen fontos akkor, amikor az alátámasztó dokumentumok nem angol nyelvűek. Kérjük, a listán jelölje meg, hogy fordítási szempontból mely anyagok élveznek prioritást, ezzel is segítve az EU-OSHA projektmenedzsereit a lefordítandó dokumentumok kiválasztásában.

 

4. lépés – Európai szint: Értékelés

A benyújtott nemzeti pályázatok közül egy értékelő bizottság – amelynek tagjai az EU-OSHA igazgatótanácsa négy érdekcsoportjának (kormányzat, munkáltatók, munkavállalók és az Európai Bizottság) képviselői, a szakterület egy független szakembere és az EU-OSHA projektmenedzsere – választja ki a nyerteseket és néhány „ajánlott” esetet. A dokumentumokat áttekintő EU-OSHA projektmenedzserek a zsűri elé terjesztik azokat, és részt vesznek a megvitatásában is..

Az EU-OSHA honlapján és a közösségi médiában közzéteszi a beérkezett pályázatok listáját.

A díjak pontos száma előre nem határozható meg. A nem díjazott, illetve ajánlott példaként ki nem választott példák a helyes gyakorlat szemléltetéseként bekerülhetnek a Helyes Gyakorlat díjról szóló kiadványba.

Az EU-OSHA költségén a díjnyertesek két-két képviselője vehet részt a díjkiosztó ünnepségen. Az ünnepség 2022 őszén kerül megrendezésre.

Egyéb képviselők és az „ajánlott” pályázatok képviselői – saját költségükön – szintén részt vehetnek a díjkiosztó ünnepségen.

Az ünnepséget követően minden díjnyertes és ajánlott pályázatot közzétesznek az EU-OSHA kiadványában, az EU-OSHA honlapján és a közösségi médiában. A kiadvány egy melléklete tartalmazza majd az országonkénti két legjobb pályázó listáját is.

5.lépés Európai szint: Értesítés a verseny eredményéről

Miután az értékelő bizottság kiválasztotta a nyerteseket, az EU-OSHA elkészíti a hivatalos levelet, amelyben a Nemzeti Fókuszpontokat értesíti az eredményről. A Nemzeti Fókuszpontok nem közölhetk a verseny eredményét, cask miután erre zöld utat kapnak az EU-OSHA-tól 2022. március/áprilisban

A tagállamok a feltételeknek megfelelő és helyes gyakorlatnak ítélt minden pályázatot nyilvánosan publikálhatnak, beleértve azokat a pályázatokat is, amelyeket elküldtek az Ügynökségnek, annak megjelölésével, hogy azok az európai versenyben részt vevő nemzeti díjazottak és jelöltek egy európai díjért folyó versenyben.

Az értékelés eredményéről az európai versenyben részt vevő minden pályázót értesítik, mielőtt azokat a Helyes Gyakorlat Díjak díjátadó ünnepségén hivatalosan kihirdetnék