Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

A szakértő értelmezi: már kétórás foglalkoztatás után is igényelhető a bértámogatás

2020. április 21.

A Magyar Közlöny 82. számában megjelent a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatására vonatkozó 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosítása. A módosításról cikkünk további részében olvashat. A bértámogatás témakörében a Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály vezetőjét, Buday Attilát kérdeztük.

 

Buday Attila, főosztályvezető, Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály

 

Munkáltatóknak nyújtható támogatások a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében. Kedvező feltételeket kínál a Kormány által a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett két támogatási konstrukció.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv egy átfogó kormányzati intézkedés, amelynek célja a munkahelyek megőrzése, új munkahelyek teremtése és az eddig elért kedvező gazdasági eredmények visszaesésének lehető legalacsonyabb mértékű minimalizálása.

Valamennyi kormányhivatal, így a Fejér Megyei Kormányhivatal által is kezelt programok a koronavírus által nehéz helyzetbe került munkáltatókat segíti a foglalkoztatott munkavállalói munkahelyeinek megőrzésében.

Bizonyos, hogy nagyon sok munkáltató tájékozódott már ezeknek az intézkedéseknek a részleteiről, de most annak okán is kifejezetten lényeges ezekről a támogatásokról tájékoztatást nyújtani, mert a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, valamint a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/2020 (IV. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban 141/2020 (IV. 21.) Korm. rendelet) értelmében az egyes támogatások nyújthatósági feltételeiben kedvező irányú módosítások történtek.

Ezekből változásokból a legfőbb momentumokat érdemes kiemelni.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett egyik program a veszélyhelyzet idején csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a támogatása.

Ez a támogatás alapvetően azt célozza, hogy a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő 1 hónapon belül kérelmezett támogatással a munkavállaló átmeneti gazdasági nehézség miatt veszélyeztetett munkahelye megőrzése valósulhasson meg- a munkaideje csökkentésével létrejövő, de anyagilag részben kompenzált- rövidített munkaidős foglalkoztatással. Ennek megvalósulásában egyaránt közreműködik mind az állam, mind a munkaadó és mind a munkavállaló.

A fentebb hivatkozott kormányrendelet kedvezően módosította a csökkentett munkaidő fogalmát is, mert szélesebb százalékos spektrumban terjesztette ki az e fogalom alá tartozó részmunkaidőt.  A módosítással a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti 25%-át elérő, de a 85%-át meg nem haladó részmunkaidő is lehetséges, az ugyanezen feltétel alapján eddigi 50%-át elérő, de legfeljebb 70%-ot meg nem haladó részmunkaidő helyett.

A támogatás céljából kitűnik, hogy csak olyan esetben alkalmazható segítő eszköz, amelynél a munkaadó az átmeneti gazdasági nehézség időszakát rövidített munkaidős foglalkoztatással kívánja áthidalni, és a munkavállaló munkaideje jól meghatározható.

Sok munkáltató érdeklődött azzal kapcsolatban is, hogy a csökkentet munkaidős foglalkoztatás alatt lehet-e érteni a távmunkát és az otthoni munkavégzést is. A módosított kormányrendelet ezt is deklarálta és belefoglalta a kormányrendelet egyik passzusába.

A munkáltatók számára ugyancsak jelentős érdemi változást tartalmaz a jogszabály arra vonatkozóan, hogy a támogatás mértékének alapjául az alapbér szolgál, annak figyelembevételével, hogy a támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyi jövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a kieső munkaidőre járó arányos részének 70%-a.

A rendelet hatályba lépésétől - amely a kihirdetését (IV. 21.) követő 8. nap - kezdődően változik a munkáltató létszámmegtartási kötelezettsége is úgy, hogy csak a kérelmezett munkavállaló tekintetében kell létszámfenntartást vállalnia és nem a kérelem benyújtásának napján meglévő statisztikai állományi létszám fenntartására.

Bizonyos, hogy több pozitívumot is ki lehetett volna emelni, de a csökkentett munkaidős támogatással összességében elmondható és érzékelhető, hogy azáltal, hogy az állam a munkavállalónak a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból nyújtott támogatással részben kompenzálja a munkavállaló csökkentett munkaidő miatt kieső keresetét, az állam mérsékelheti a foglalkoztatás visszaesését, ezáltal hosszabb távon megőrizheti a versenyképességét is.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében nyújtott másik támogatás a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatására irányul.

A támogatás célja a magasan képzett, KFI szektorban, KFI munkakörben dolgozó munkavállalók munkahelyének védelme, a támogatással a szektorban és munkakörben dolgozók munkabérének fenntartása, a KFI szektor dolgozóinak tartós foglalkoztatása a munkaerőpiacon.

Lényeges megvilágítani, hogy e szektorból is kik azok, akik igényelhetnek támogatást. A támogatás a nem költségvetési szerv munkáltatókra terjed ki, akik pl. kutatást vagy kísérleti fejlesztést végeznek. A kutatóintézetek, amennyiben költségvetési forrásból finanszírozódnak nem képezhetik a támogatás célcsoportját.

Kedvező változás valósul meg a 141/2020 (IV. 21.) Korm. rendelet hatálybalépésével abban a tekintetben, hogy a munkáltató nem kötelezett a kérelem benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszám megtartására, tekintettel, hogy ez a jogszabály hatálybalépésével kikerül a módosított rendelet szerint, ugyanakkor a támogatott munkavállalót legalább a támogatás időtartamával megegyező időtartamig tovább kell foglakoztatni a munkáltatónak.

Ennek a támogatásnak a keretében a munkaadó részére a Korm. rendeletben meghatározott, a KFI szektorban KFI munkakörben dolgozó személy foglalkoztatásához a KFI szektorban foglalkoztatott átlagos bruttó munkabér (ebben a szektorban ez 670.000 Ft/hó/fő) szuperbruttó összegének 40 %-os mértékéig nyújtható támogatás, vagyis legfeljebb 318.920 Ft/hó/fő összegű támogatás nyújtható 3 hónapos időtartamra.

Arra mindenképpen fel kell, hogy hívjam a figyelmet, hogy a kérelmek benyújtási helye eltér a két támogatás vonatkozásában.

Míg a kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásának a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 103/2020 (IV. 10.) Korm. rendeletben érintett munkáltatók a támogatás iránti kérelmet a munkáltató a székhelye vagy telephelye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell, hogy benyújtsa a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül, addig a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló 105/2020 (IV. 10.) Korm. rendeletben érintett foglalkoztatók a támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtania.

A támogatás iránti kérelmeket a munkáltató Cégkapujáról kell beküldeni az e-ügyintézés szabályai szerint.

Részletes felvilágosítást a Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály kollégái nyújtanak az alábbi elérhetőségek valamelyikén (22/505-225/175, 22/505-225/172; 22/505-225/184) vagy kérdéseiket intézhetik az alábbi e-mail címre is: foglalkoztatas@fejer.gov.hu.

 

A továbbiakban a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vázlatos összefoglalóját olvashatják a bértámogatásról

A legfrissebb rendelkezések kiemelik, hogy

 • A csökkentett munkaidő értelmezése: A munkaidő 15 és 75 százalékkal csökkenhet, és ennek megfelelően már ezekre a dolgozókra is érvényes a támogatás. Mindez azt jelenti, hogy eredetileg napi 8 órában foglalkoztatott majd 2 órában tovább foglalkoztatott esetén is lehet igényelni az állami bértámogatást.
 • A programban résztvevő munkaadó kötelezettsége kiterjed a létszám megtartására.
 • A távolléti díj fogalma átalakul és bevezetésre kerül az alapbér: A kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér, melynek részeként figyelembe kell venni a felszolgálási díj mértékének megállapításáról, valamint a felszolgálási díj alkalmazásának és felhasználásának szabályairól szóló 71/2005. (IX. 27.) GKM rendeletben meghatározott, veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti felszolgálási díjat is.
 • A támogatás mértéke az alapbér kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka.
 • Az egyéni fejlesztési időre vonatkozó szabályok módosultak:

· Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét meghaladja, a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára. (KÖTELEZŐ)

· Ha a csökkentett munkaidő a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét nem haladja meg, a munkavállaló és a munkaadó az egyéni fejlesztési időben állapodhatnak meg. (OPCIÓ)

 • A támogatással együtt számolt munkabér összegének a támogatás időtartama alatt el kell érnie a munkavállaló eredeti alapbérét.
 • Ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalóval nyújt be a munkaadó együttes kérelmet, azokat egy időben kell benyújtani, és kizárólag egyszer nyújtható be.
 • A távmunka és otthoni munkavégzés esetén is igényelhető a bértámogatás.
 • Az új rendelet törölte azt az eredeti szabályozást, amely kimondta, hogy a kérelemben be kell mutatni a csökkentett munkaidős foglalkoztatást megalapozó körülményeket, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggéseit, az eddig megtett és várható intézkedéseket.
 • A kieső munkaidő alatt szervezendő képzéseket a támogatások elnyerésétől számítva 2 éven belül lehet megszervezni.
 • A munkaidőkeret kikerült a követelmények közül.
 • A támogatás továbbra is 3 hónapra érhető el.
 • A rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba (április 29-én)