Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Közzétételi hirdetmény Fejér Vármegyei Békéltető Testület tagi, illetve elnöki pozícióra kiírt pályázati felhívásról

2023. szeptember 01.

A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) pályázati felhívást tesz közzé a Fejér Vármegyei Békéltető Testület tagjai/elnök pályáztatása érdekében; a megbízatás kezdete 2024. január 01. – 4 éves határozott időtartamra. A pályázati felhívás jelen tájékoztató mellékletében olvasható, amely alapján lehet hiánytalanul összeállítani a pályázatot.

 

Közzétételi hirdetmény

Fejér Vármegyei Békéltető Testület tagi, illetve elnöki pozícióra kiírt pályázati felhívásról

közzététel: 2023. szeptember 01. - október 02.

Általános tájékoztató:

A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) pályázati felhívást tesz közzé a Fejér Vármegyei Békéltető Testület tagjai/elnök pályáztatása érdekében; a megbízatás kezdete 2024. január 01. – 4 éves határozott időtartamra. A pályázati felhívás jelen tájékoztató mellékletében olvasható, amely alapján lehet hiánytalanul összeállítani a pályázatot.

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 2023. június 25-én hatályba lépett módosítása, valamint a 2024. január 1-jei hatállyal érvényes módosítása a békéltető testületi tagok és az elnök kiválasztását az alábbiakban ismertetett pályázati eljáráshoz köti. A pályázati kiválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása a területi kereskedelmi és iparkamarák feladata.

A jogviszony időtartama 2024. január 1-jétől kezdődő 4 év határozott időtartamra szól.

A békéltető testületi tagsági/elnöki jogviszony megbízás keretében ellátható. A feladat ellátásának helye: Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Fejér Vármegyei Békéltető Testület székhelye (Gazdaság Háza, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.), illetve Fejér vármegye, Veszprém vármegye, Komárom-Esztergom vármegye közigazgatási területe a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott esetekben.

A vonatkozó 5/2023. (VI.19.) IM rendelet a Magyar Közlöny 2023. évi 87. számában jelent meg, melyben a békéltető testület tagjainak/elnökének mandátumának betöltéséhez szükséges pályázati eljárásról és a tagok díjazásáról tartalmaz szabályokat.

A pályáztatási eljárás országosan egységes szabályok szerint zajlik és a „pályázati felhívás” 2023. szeptember 1-jei közzétételével indul.  A benyújtás határideje a közzétételtől számított 30 nap.

A pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta 2023. október 02. napja, eddig a határnapig, 24.00 óráig beérkezőleg, elektronikus úton teljesíthető érvényesen a pályázat benyújtása a btpalyazat@fmkik.hu e-mail címen.

A pályázati kiírás a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara fmkik.hu honlapján, valamint a profession.hu állásportálon kerül közzétételre elektronikusan 30 napos időtartamra.

Jelen közzétételi hirdetmény útján a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatja a békéltető testület illetékességi területén bejegyzett fogyasztói érdekek képviseletét, hogy az ellátó egyesület javaslatot tehet az előírásoknak megfelelő személyek közül a békéltető testületi tagok egyharmadára. Felhívja egyúttal a fogyasztói érdekek képviseletét, hogy a javaslathoz mellékelni kell a tagnak javasolt személy elfogadó nyilatkozatát és azon mellékleteket, amiket az elnökök tekintetében is (diploma, gyakorlati igazolás, OBH igazolás, erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz).

A békéltető testület: alternatív vitarendezési fórum a fogyasztók és a vállalkozások közötti fogyasztói jogviták ingyenes, gyors rendezése érdekében; a felek számára egyszerű, érthető eljárási szabályok révén.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, amelyben a tagjelölt pályázónak a lentebbiek csatolásán kívül arról is nyilatkoznia kell, hogy kiválasztása esetén:
  •  a fogyasztói oldal képviselője,
  • a vállalkozói oldal képviselője, vagy
  • semleges fél kíván lenni a békéltető testületben,
 • a pályázó felsőfokú iskolai végzettségéről szóló okirat vagy annak másolata, továbbá a legalább kétéves szakmai gyakorlatot igazoló okirat vagy annak másolata,
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány a Fgytv. 22. §. (4) bekezdése a) pontja szerint, vagy ennek kiadása iránti kérelem benyújtásának igazolása (kizárólag olyan speciális hatósági erkölcsi bizonyítvány megfelelő, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem állnak fenn vele szemben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 22. § (2) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott kizáró okok); az erkölcsi bizonyítvány okirata benyújtásának végső határideje 2023. október 05. napjáig beérkezőleg, különben a pályázat érvénytelen.
 • az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) adatszolgáltatása arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességét kizáró vagy korlátozó gondnokság hatálya alatt, részletes tájékoztatás a https://birosag.hu/gondnokoltak-es-elozetes-jognyilatkozatok hivatkozáson érhető el. Kérjük, hogy lehetőség szerint ezen adatszolgáltatást ügyfélkapun szíveskedjenek bekérni az OBH-tól,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában szereplő személyi adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, megismeréséhez hozzájárul,
 • amennyiben a tagjelölt a békéltető testület illetékességi területén bejegyzett fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesület által javasolt, szükséges csatolni a tagjelölt erre vonatkozó elfogadó nyilatkozatát.

A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen!

A Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a jogszabályi előírásoknak és a „pályázati felhívásban” közzétett feltételeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat értékeli.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot „A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások” cím alatt felsorolt mellékletekkel együtt pdf formátumban a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara részére kizárólag elektronikus úton a btpalyazat@fmkik.hu e-mail címre lehet a pályázó által aláírva benyújtani. A pályázat részeként benyújtandó valamely irat, igazolás vagy nyilatkozat benyújtásának elmaradása esetén a pályázat érvénytelen. Elkésett pályázat nem fogadható be.

A kiválasztási eljárás elbírálásának szakaszai:

A beérkezett a tagi pályázatokat a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara – az FMKIK Elnöksége útján – értékeli, és az eljárás lezárását követő 8 napon belül - az érvényesen benyújtott összes pályázatot előzetesen értékelve - felterjeszti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére az igazságügyi miniszer részére történő továbbítás céljából. A békéltető testületi tagok száma testületenként 12-27 fő. A testület tagjai közül legfeljebb a tagok fele lehet az általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy.

A tagjelölteknek a pályázatukban nyilatkozni kell arról, hogy vállalkozói vagy fogyasztói oldalt képviselnek, illetve semlegesek kívánnak lenni.

A békéltető testületi elnököt a jelöltek közül az igazságügyi miniszter választja ki és az MKIK bízza meg a békéltető testület megbízatásának időtartamára (2024. január 01-től kezdődő 4 éves időtartamra).

A békéltető testületi tagjelölést a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara felterjeszti a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részére, amely azt véleményezve továbbítja az igazságügyi miniszter részére.

A jogviszony jellege: megbízási jogviszony.

A békéltető testület tagjai a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával megbízási jogviszonyt létesítenek 2024. január 01. napjától kezdődő 4 év határozott időtartamra szólóan. A békéltető testület elnökét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara bízza meg, megbízási szerződés keretében.

Jelen hirdetmény megjelenésének dátuma: 2023. szeptember 01.

Megjelentette a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából:

Sipos Éva

FMKIK főtitkár

 

Mellékelve: pályázati felhívás Fejér Vármegyei Békéltető Testület tagi/elnöki pozíció betöltésére