Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Újabb szigorítások

2021. november 18.

Szombattól ismét kötelező a maszkviselés zárt terekben. Az egészségügyben kötelező lesz a 3. oltás is. A rendelet a Magyar Közlöny 2021. évi 209. számában jelent meg.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

 

„1/A. § A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató, a köznevelési intézmény, illetve a szakképző intézmény vezetője, valamint a felsőoktatási intézmény rektora határozza meg a vezetése alatt álló intézmény területén a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.”

 

2. § Az R. a következő 1/B. §-sal egészül ki:

„1/B. § Az 1. § (1) és (2) bekezdésében, az 1/A. §-ban, valamint a 2. § (1) bekezdésében meghatározott helyszínek kivételével a munkáltató határozza meg a munkavégzés során a maszkviselés szabályait, azzal, hogy a maszkot bárki jogosult használni, és a maszkhasználat senki számára sem tiltható meg.”

 

3. § Az R. a következő 1/C. §-sal egészül ki:

„1/C. § A vallási közösség szertartásán a maszkviselés szabályairól a vallási közösség dönt.”

 

4. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő c)–n) ponttal egészül ki:

(A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles)

„c) az üzletben történő vásárlás, illetve – a (3a) bekezdés szerinti kivétellel – az üzletben történő munkavégzés során,

d) – az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helyiségek területének kivételével –

a bevásárlóközpont területén,

e) a fellépők kivételével az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – így különösen színház, tánc-, zeneművészet –,

f) – az irodák és az üzemi helyiségek kivételével – a mozi területén,

g) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben meghatározott

ga) muzeális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,

gb) nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmény látogatók számára nyitva álló területén,

gc) kép- és hangarchívum látogatók számára nyitva álló területén,

gd) közművelődési intézmény látogatók számára nyitva álló területén,

ge) közösségi színtér látogatók számára nyitva álló területén,

gf) integrált kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló területén,

h) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvényben meghatározott

ha) közlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

hb) nyilvános magánlevéltár külső személyek számára látogatható területén,

i) ügyfélfogadási időben

ia) a közigazgatási szerv ügyfelek részére nyitva álló területén,

ib) az egyetemes postai szolgáltató által vagy a postai közreműködők által üzemeltetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá

ic) minden egyéb olyan helyiségben, amelyben ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben – az ott foglalkoztatottakat is beleértve – rendszeresen 5 főnél többen tartózkodnak egy időben,

j) a sportolók, az edzők, a mérkőzésvezető, a versenybíró és ezek segítői kivételével a zárt térben megrendezett sportrendezvény résztvevője a sportrendezvény helyszínén,

k) a fellépők, illetve a felszólalók kivételével a zárt térben tartott zenés, táncos rendezvény, kulturális esemény, falunap, illetve egyéb rendezvény helyszínén történő munkavégzés során,

l) az edző- és fitneszteremben, az uszodában, a közfürdőben, illetve a jégpálya területén történő munkavégzés során,

m) a szálláshelyen történő munkavégzés során,

n) – a (3a) bekezdés szerinti kivétellel – a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) történő munkavégzés során” (maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.)

(2) Az R. 2. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A munkáltató és a munkavállaló megállapodhatnak abban, hogy az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben történő munkavégzés során az ott dolgozók számára a munkáltató vagy az üzletvezető olyan szünetet biztosít, amely során mellőzhetik a maszk használatát.

(3b) A (3a) bekezdés szerinti szünet céljára a munkáltató vagy az üzletvezető kizárólag olyan helyiséget, illetve területet jelölhet ki,

a) amely nem szolgál az üzletben, illetve a vendéglátó üzletben értékesített termékek tárolására, és

b) amelyben vásárló, illetve vendég nem tartózkodhat.

(3c) Az (1) bekezdés i) pont ic) alpontja esetében a szolgáltatást igénybe vevő nem köteles a maszkot viselni, ha a szolgáltatás – így különösen kozmetikai szolgáltatás – nyújtása másképpen nem lehetséges.”

(3) Az R. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Azt a személyt, aki a maszkot az (1) bekezdés b)–n) pontja esetében az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja felszólítására sem viseli az (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető, az üzemeltető alkalmazottja vagy az üzemeltető megbízottja köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.”

 

5. § Ez a rendelet 2021. november 20-án lép hatályba.