Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Tanulószerződés

KIFUTÓ RENDSZER

A kifutó rendszerben (régi szakképzési rendszer) tanuló diákok, a korábbi szabályok szerint, tanulószerződéssel fejezik be tanulmányaikat. Az új szakképzési törvény értelmében tanulószerződés kötésre már csak kifutó jelleggel, a 2020. május 31. előtt létesített tanulói jogviszonyban lévő tanulóval van lehetőség legkésőbb 2023-2024-ig, a 2019. december 31-én hatályban volt előírásoknak megfelelően. Ebben az átmeneti időszakban új tanulószerződés kötésére már csak akkor van lehetőség, ha a tanuló gyakorlati képzőhelyet vált.

A tanulószerződés: A gyakorlati képzés megvalósulásának céljából, a tanuló és a gyakorlati képző között megkötött írásbeli szerződés, mely jogokat és kötelezettségeket fogalmaz meg a felek számára. A tanulószerződést 4 eredeti példányban kell elkészíteni, valamennyi példányt legkésőbb a megkötéstől számított 5 munkanapon belül meg kell küldeni a nyilvántartást vezető szervnek (gazdasági kamarának). A tanulószerződés a kamara ellenjegyzésével válik érvényessé. A tanulószerződések ellenjegyzett példányait a kamara megküldi az érintett felek számára.

  • egy tanulónak csak egy érvényes tanulószerződése lehet
  • a 16 év alatti tanuló szerződését a gondviselővel is alá kell íratni
  • felelősségbiztosítás kötés a tanulóra (nem tanulói balesetbiztosítás) kötelező
  • a tanulószerződés megkötése előtt bevezető ellenőrzést végez a kamara

Juttatások

Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha - a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve - a gyakorlati képzési idő eléri.

 

 

2022 évi minimálbér 200.000 Ft

2023.12.01-ig minimálbér 232.000 Ft

2023.12.01-től minimálbér 266.800 Ft

a) a 80 százalékot, a minimálbér tizenőt százalékának 1,3-szerese (19,5%),

39.000 Ft

45.240 Ft

52.026 Ft

b) a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese (18%),

36.000 Ft

41.760 Ft

48.024 Ft

c) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese (16,5%),

33.000 Ft

38.280 Ft

44.022 Ft

d) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka, (15%),

30.000 Ft

34.800 Ft

40.020 Ft

e) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese (13,5%),

27.000 Ft

31.320 Ft

36.018 Ft

f) a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese (12%),

24.000 Ft

27.840 Ft

32.016 Ft

g) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese (10,5%).

21.000 Ft

24.360 Ft

28.014 Ft

2019. dec. 31-én hatályos Szja tv. 1.sz. melléklet 4.11. pontja alapján a tanulónak a tanulószerződés alapján kifizetett díjazás adómentes (díj + évenkénti emelés összege is!)

Jutalom, prémium, egyéb juttatás NEM adómentes!!!! DE 25 év alatti kedvezmény alkalmazható!!!

A felnőttoktatásban résztvevő tanuló számára tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás havi mértéke az ugyanazon szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű iskolai oktatás szerinti képzésben tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének

a/ 100% a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban

b/ 60% az esti oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban

c/ 20% a levelező oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban

A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatását a szakképzési évfolyam további féléveiben - a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével - az előző félévre megállapított tanulói pénzbeli juttatáshoz képest emelni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével.

Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele.

A szakképző iskolák az évfolyamismétlő tanulószerződéses tanulók nevét és oktatási azonosítóját minden év szeptember 15-ig meg kell, hogy küldjék a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara szakképzési osztályára.

Ha a tanuló a befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesíti, a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult.

A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanulószerződés hatálybalépésének napjától, teljes hónapra illeti meg. A tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan - a tanulókat megillető juttatások részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint - csökkenteni kell.

Ha a tanulószerződés a tanév megkezdése után, hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás időarányos része illeti meg.

A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti. A befejező szakképzési évfolyamon a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg.

Gyakorlati képzőhelyek listája 

További részletek a duális képzéshez

Foglalkozási naplók