Cookie / Süti tájékoztató
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy az fmkik.hu honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében cookie-kat alkalmazunk. A honlapunk használatával ön a tájékoztatásunkat tudomásul veszi.
bővebben
Elfogadom
AA

Saját dolgozó képzése

A SAJÁT MUNKÁLTATÓ RÉSZVÉTELE A SZAKIRÁNYÚ OKTATÁSBAN

12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (Szkr.) 248. §

 

A szakképzési szabályozás lehetővé teszi, hogy a saját munkavállaló képzése egyszerűbb módon valósulhasson meg. Ehhez a következő négy feltételnek egyszerre és együttesen kell teljesülnie:

 1. a képzésben részt vevő személy nem nappali szakirányú oktatásban vagy szakmai képzésben vesz részt,
 2. jogviszonya ezzel a jogviszonnyal (szakirányú oktatás, szakmai képzés) párhuzamosan áll fenn,
 3. a munkáltató tevékenysége kapcsolódik az adott szakma ágazatához, és
 4. a szakirányú oktatásra a foglalkoztatónál a képzési program alapján kerül sor.

A fenti esetek együttes fennállása esetén a foglalkoztató folytathat szakirányú oktatást tekintet nélkül arra, hogy egyébként duális képzőhelynek minősül. Ez esetben a szakmát tanuló munkavállaló munkaszerződését a szakképzési munkaszerződésnek megfelelő tartalommal módosítani kell úgy, hogy abban – az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett vagy helyett – szerepeltetni kell a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit. Az így módosult munkaszerződés a képzési ideje alatt az Szkt. 83. § (1) bekezdés szerint szakképzési munkaszerződésnek minősül.

A gyakorlati képzés időt és a munkaidőt el kell különíteni, a teljesítésének igazolására munkaidő-nyilvántartást kell vezetni. A munkaszerződésben rögzített szakképzési munkabért és a munkaviszonyos munkabér elszámolásáról tájékoztatni kell a munkavállalót (bérfizetési jegyzék, számfejtési lap).

A munkabér meghatározása

A teljes bér szochomentes, mert a jogviszony a szakképzési munkaszerződés alapján jött létre.

A Szocho. tv. 5. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontja szerint a kifizetőt mentesség illeti meg az Szkt. 83. § (1) bekezdése szerinti szakképzési munkaszerződés alapján létrejött jogviszonyra tekintettel. Ez a mentesség a duális képzőhelynek nem minősülő foglalkoztató által a saját munkavállalójával kötött – szakképzési munkaszerződésnek minősülő – módosított munkaszerződés alapján kifizetett munkabér tekintetében is alkalmazható, az eredeti munkakörre, ill. a szakirányú oktatásra megállapított munkabérhányadtól függetlenül. (NAV – Pénzügyminisztériumi állásfoglalás 2022. nov. 7.)

A szociális hozzájárulási adóból adókedvezmény érvényesíthető

Szja-mentesség (168 ezer forintig) viszont csak akkor keletkezik, ha a foglalkoztató duális képzőhely (Szja tv. 1. számú melléklet 4.11 pont), tehát szerepel a területi kamara hatósági nyilvántartásában.

Csak a duális képzőhely jogosult az adókedvezmény elszámolására. 

A munkabérből társadalombiztosítási járulékot vonni kell (18,5%).

A Tao törvény (társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény) a Tao-kedvezmény igénybevételét szakirányú oktatás esetén szintén ahhoz köti, hogy a képzőhelynek duális képzőhelynek kell lennie. A Tao-kedvezmény kiszámítási módja:

minimálbér*0,24*0,09 (2023-ban 5 011 Ft/hó/fő)

A munkabér meghatározásra kétféle lehetőség van:

I. Az eredeti munkakörben meghatározott bér marad

A felek a munkaszerződést közös megegyezéssel kiegészítik a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeivel az eredeti munkaszerződés munkabérének változatlanul hagyása mellett.

II. A munkabér arányosítása

A felek a munkaszerződést közös megegyezéssel módosítják, a munkabér vonatkozásában a dolgozó heti munkaidejének és a szakmai gyakorlat heti óraszámának arányában számítják ki a dolgozó munkakörére, valamint gyakorlatára járó munkabért a munkabérre vonatkozó egyéb szabályok betartása mellett.

PÉLDÁK:

Érettségivel rendelkező, 25 éves teljes munkaidős járműfényező szakmát tanuló munkavállaló munkaszerződése szerinti munkabére 350.000 Ft/hó. A munkáltatójánál, mint duális képzőhelynél folyik a szakirányú oktatása heti 16 óra időtartamban.

A munkaidő alapján arányosítással megállapított munkabér (gyakorlati idő / heti munkaidő aránya):

16 óra / 40 óra = 40% szakmai gyakorlat + 60% munkakörébe tartozó feladatok

Szakképzésre megállapított munkabér: 350.000 Ft x 0,40 = 140.000 Ft.

A munkaköri feladatok ellátásra meghatározott munkabére 60% azaz, 350.000 Ft x 0,60 = 210.000 Ft.

Összesen 350.000 Ft

    SZOCHO 13% TB járulék 18,5 % SZJA 15%
Szakképzési munkabér 140.000Ft Nem terheli 25.900 Ft Nem terheli
Munkabér a munkaszerződés szerinti feladat ellátásáért 210.000Ft Nem terheli 38.850 Ft 31.500 Ft

Érettségivel rendelkező, 25 éves teljes munkaidős szakmát tanuló munkavállaló munkaszerződése szerinti munkabére 350.000 Ft/hó. A munkáltatójánál, mint duális képzőhelynél folyik a szakirányú oktatása, heti 10 óra időtartamban.

A munkaidő alapján arányosítással megállapított munkabér (gyakorlati idő / heti munkaidő)

10 óra / 40 óra = 25% szakmai gyakorlat + 75 % munkakörébe tartozó feladatok

Szakképzésre megállapított munkabér: 350.000 Ft x 0,25 = 87.500 Ft, DE a szakképzési munkaszerződés alapján kötelezően fizetendő munkabér 100.000 Ft.

A munkaköri feladatok ellátásra meghatározott munkabére 75 % azaz, 350.000 Ft x 0,75 = 262.500 Ft

Összesen 362.500 Ft

    SZOCHO 13% TB járulék 18,5 % SZJA 15%
Szakképzési munkabér 100.000Ft Nem terheli 18.500 Ft Nem terheli
Munkabér a munkaszerződés szerinti feladat ellátásáért 195.000Ft Nem terheli 36.075 Ft 29.250 Ft

 

 

A közteherviselési kötelezettség:

 • egyrészt függ attól, hogy duális képzőhelynek minősül-e a kifizető,
 • másrészt attól, hogy a bért megosztja-e, vagy az eredeti munkabérét megosztás nélkül szakképzési munkabérként számolja el a képzési idő alatt
 1. Bérmegosztással (az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett, az eredeti munkakörre, ill. a szakirányú oktatásra megállapított munkabérhányad alapján)

 

duális képzőhely

nem duális képzőhely

munkabér (Ft)

210.000

140.000

210.000

140.000

szocho (13%)

0

0

0

0

SZJA

31.500

0

31.500

21.000

TB járulék (18,5%)

38.850

25.900

38.850

25.900

 

     B. Bérmegosztás nélkül (eredeti munkabére helyett szakképzési munkabér)

 

 

duális képzőhely

nem duális képzőhely

munkabér (Ft)

350.000

350.000

szocho (13%)

0

0

SZJA

0

168.000 Ft felett 15%: 27.330

52.500

TB járulék (18,5%)

64.750

64.750

Egyéb tudnivalók:

 • Fontos, hogy a munkaszerződés módosítását olyan formában kell elkészíteni, hogy a Kréta rendszerbe történő feltöltés esetén a GDPR szabályait is figyelembe kell venni az alapmunkaszerződés adatait illetően.
 • Az új szerződéssel nem keletkezik párhuzamos jogviszony, a 1101 munkaviszony kódon továbbra is bejelentve marad a munkavállaló.
 • A gyakorlati képzés időt és a munkaidőt el kell különíteni, a teljesítésének igazolására munkaidő-nyilvántartást kell vezetni
 • A munkabér-elszámolásnál a munkaszerződésben rögzített szakképzési munkabért és a munkaviszonyos munkabér elszámolásáról tájékoztatni kell a munkavállalót (bérfizetési jegyzék, számfejtési lap)
 • Az eredeti munkaköri feladatainak ellátása fejében járó munkabér és a szakirányú oktatásra eső munkaidő után járó munkabér összegének (együttesen) el kell érnie a minimálbért; a szakirányú oktatásra meghatározott munkabérnek pedig önállóan el kell érnie az önköltség 1/12 részét, azaz 100.000 Ft-ot.

A szabadság meghatározása

A szabadság napjainak számát az Szkt. határozza meg (18 év alattiaknak évi 45 nap, 18 éves kortól 30 nap), nem pedig az Mt. főszabálya. A kiadásnál pedig az Mt. mellett a szakképzési törvény és végrehajtási rendelete rendelkezéseit is figyelembe kell venni

A kiadott szabadságok alatti munkanapokra a normatíva elszámolható.

I. Szabadság megállapítása arányosítás nélkül

A dolgozó szabadságát a számára kedvezőbb mértékben határozza meg a munkáltató. (Az Mt. alapján számított és az Szkt. alapján számított szabadság összehasonlítását követően a kedvezőbb számú napokkal kerül az éves szabadság meghatározásra.)

II. Szabadság megállapítása arányosítással

A dolgozó heti munkaidejének és a szakmai gyakorlat heti óraszámának arányában számítjuk ki a dolgozót megillető naptári évre járó szabadságát.

PÉLDÁK:

A teljes munkaidős járműfényező tanulónak saját munkáltatójánál, mint duális képzőhelynél folyik a szakirányú oktatása, heti 16 óra időtartamban. A dolgozónak az Mt. szerint 20 nap alap, 10 nap életkor és 2 nap gyermekek után járó pótszabadsága van, és a szakképzési munkaszerződés kötelező tartalmi elemeivel kiegészített szerződése van.

A munkaidő alapján arányosítással megállapított éves szabadság:

Arány: 16 óra / 40 óra = 40% szakmai gyakorlat + 60 % munkaköri feladatok

Éves szabadság az Mt. szerint 32 munkanap/év, ebből 60%-ra jogosult, azaz 19 munkanap.

Az Szkt. szerint 30 munkanap/év, ebből 40%-ra jogosult, azaz évi 12 munkanap.

Az éves szabadsága összesen 31 nap (ha a gyakorlat teljes évben fennáll)

Az Mt.-től pozitív irányba eltérhet a gyakorlóhely, megadható a 32 nap is!

A teljes munkaidős járműfényező tanulónak saját munkáltatójánál, mint duális képzőhelynél folyik a szakirányú oktatása, heti 16 óra időtartamban. A dolgozónak Mt. szerint 20 nap alap, 10 nap életkor és 2 nap gyermekek után járó pótszabadsága van, és a szakképzési munkaszerződés kötelező tartalmi elemeivel 2023. szeptember 1. napjától kiegészített szerződése van.

2023. jan. 1-jétől aug. 31-ig, 243 napra 32/365x243 = 21 nap (még nincs szakképzési munkaszerződés)

2023. szept. 1-jétől dec. 31-ig (a szakképzési munkaszerződéses időszakban), 122 napra 31/365 x 122 = 10 nap

Az éves szabadsága összesen 31 nap (a gyakorlat szept. 1-jétől dec. 31-ig)

Sikerdíj

 • A bruttó kötelezettség csökkenthető egy egyszeri összeggel a sikeres szakmai vizsgát követően.
 • Az adókedvezményt az a kötelezett érvényesítheti, aki a tanulóval, képzésben résztvevő személlyel szakképzési munkaszerződést kötött.
 • A szakképzési munkaszerződés és a tanulószerződés alapján igénybe vett összes adókedvezmény 20 %-a.
 • Felnőttképzésben - ha a duális képzőhely harmadik személy – az adókedvezmény 50 %, a sikerdíj 10 %.
 • Legalább hat hónapig fennálló szakképzési munkaszerződés (tanulószerződés) alapján lehet érvényesíteni az akkreditált vizsgaközpont (jelenleg szakképző intézmények) által a vizsgát követő 15 napon belül kiállított igazolás birtokában. Annak a hónapnak az adókedvezményeként lehet érvényesíteni, amikor az igazolás rendelkezésre áll. A sikerdíj esetében nem köti ki a jogszabály, hogy csak duális képzőhelyek vehetik igénybe.